Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

Say Đời Ngủ Ngây

  ***
 

Ta đang ngủ hay ta đang say.
Ngủ hay say cũng chỉ một loài.
Những lời nói thường không căn cớ.
Chỉ nói lên những câu bá sàm.
Không ư nghĩa cũng không luân-lư.
Không thực ḷng chỉ nói bâng quơ.
Có ai khen ta cho là đúng.
Nếu chê rồi th́ nói giỡn chơi.


Trong giấc ngủ hay ở lúc say.
Cũng chỉ đều những câu vô nghĩa.
Sao không nói những lời chân thật.
Cùng xây dựng cuộc sống mai sau.
Nhớ chuyện Mạc-đỉnh-Chi đi sứ.
Mà đau ḷng con chim se sẻ. *
Ông ta đương trong cảnh người say.
C̣n chuyện ngủ chi ai đâu đó.

Chỉ dựa vào những chuyện trong mơ.

Cùng thốt lên những tiếng hàm-hồ.

Rồi coi đó như câu chân-lư.

Không mảy may nghĩ đến nhân-t́nh.

Để thế sự mặc nó đẩy đưa.

Không bao giờ chịu phần trách nhiệm.

Khó khăn rồi th́ bỏ cút đi.

Được như thế sao gọi là NGƯỜI.

 

Ta phải nói những lời tâm huyết.

Như Phùng-Quán nói ở ngày nào.

Bút giấy kia ai cướp dựt đi.

Quyết cầm dao viết văn lên đá.
Ta phải nói những lời chân-thật.

Tạo niềm tin tất cả mọi người.
Với quyết-tâm những lời hẹn ước.
Cùng hứa hẹn xây dựng tương-lai.
 

 

*Mạc-đỉnh-Chi ví chim se sẻ là thằng tiểu nhân.

 

 
 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com