Trang Thơ & Truyện: LIN KHI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIN KHI CHƯƠNG


Cựu học sinh
cc trường Trung học:
 

* Bn Cng:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần Bnh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 
SẤM TRẠNG TRNH
v DIỄN GIẢI


Lin Khi Chương

 

  

GHI CH:

 

Chữ đứng l nguyn bản bi sấm.

Chữ xin l lời diễn giải theo  LKC. 

Chc May mắn trọn năm 2016.

LKC

 I*SẤM TRẠNG TRNH

 

A. Cơ tạo ha php mu khn tỏ.

    Cuộc tn rồi mới rỏ thấp cao.

    Thấy sấm từ đy chp vo.

    Một mảy tơ ho chẳng dm sai ngoa.

 

A. Nổi quốc-hận huyền cơ kh đon.

    Sau cuộc tn mới rỏ thực hư. 

    Lời nhắc nhở tỏ tường hậu thế.

    Mảy may khng dm st lời no.

 

B. Long vĩ x đầu khởi chiến tranh.

    Can qua xứ xứ khởi đao binh.

    M đề dương cước anh hng tận.

    Thn dậu nin lai kiến thi bnh.

 

B. Đui rồng(2012) đầu rắn(2013) dậy phong ba.

    Ko theo nước nước rn binh bị.

    Anh hng v ngựa(2014) d(2015) đ ngược.

    Khỉ về(2016) g(2017) gy bo bnh minh.

 

C. Đầu "can" v tướng ra binh.

    Ất l trăm họ thi bnh u ca.

    Thn g dạ kh đầy chừ.

    Th ra ngọn lửa mới thu dịu dần.

 

C. Gip(2014) mnh chuẩn bị chiến chinh.

    Ất(2015) sang thin hạ ha bnh đồng ca.

    Hầu(2016) về k(2017) vọng ngn nga.

    Bo thời chinh chiến can qua bảo-ha.

    

 D. Chn con rồng lộn khắp nơi.

     Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu.

      Lời truyền để lại bấy nhiu.

      Phương đoi giặc đ đến chiều bại vong.

      Hậu sinh thuộc lấy lm lng.

      Đến khi ngộ biến đường trong giữ mnh.

  

D. Cửu trng đất Bắc vọng loa.

      By tr địa vng Nữ-Oa phủ Trời.

      Ta đy nhắn nhủ đi lời.

      Phương Ty giặc đ đến thời bại vong.

      Chng by lấy đ m trng.

      Chừng khi gặp phải hầu mong giữ mnh.

  

E.  Đảng dn đại bại tan tnh.

     Cầu cng đảng cộng ra tranh chiến cng.

     Tu binh mải m chiu hng.

     Np lưng đảng cộng phục hưng nước nh.

     Rồi sau sanh sự bất ha.

     Lại cng đảng cộng can qua chiến trường.

  

E. Quốc dn thất bại khng minh.

     Buộc lng cng thế Việt-Minh vẩy vng.

     Chiu binh mi m thư-hng.

     Np trong thế Cộng quyết cng đấu tranh.

     Cộng th xảo quyệt lưu manh..

     Điu ngoa sch động chia ranh đối đầu. 

 

 F. Non cao biển cả đi đường.

     Phn ranh bin giới tỏ tường mới an.

     Vừng hồng lộ khắp bốn phương.

     Ty phương cuốn gi tm đường đo ging

 

 F. Nước non phn cch nhịp cầu.

     Chia ranh giới tuyến ngỏ hầu an bang.

     nh hồng phủ chiếu giang san.

     Thầy tăng bn tẩu sau mng bại vong.

    

 G. Bập bồng Tần quốc bập bồng.

     L nơi chiến địa huyết hồng chảy tan.

     Hải hồ rửa mu nghi an.

     Tiền u hậu Thin hong định phn.

     Chừng no đ nổi lng chm.

     Đồng kh hồ cạn ba liềm ra tro.

     Mười phần chết bảy cn ba.

     Chết hai cn một mới ra thi-bnh.

 

G. Hoa kia tri dạc giữa ging.(1)

     Nước kia cuộn chảy huyết hồng trn lang.

     Sng hồ biển mu phủ tang.

     Đảo kia hon lại chiến trường v can.(2)

     Băng(đ) tri  rồng(long) lặn bước sang.(3)

     Đồng kh hồ cạn ba liềm ma tha.

     Mười phần chết bảy cn ba.

     Chết hai cn một mới ra thi-bnh.

 

H. Hm gầm khắp nẻo xa gần.

     Mo ku rợn tiếng qủy ma tơi bời.

     Rồng bay năm vẻ sng ngời.

     Rắn qua sửa soạn hết thời sa tăng.

     Ngựa lồng qủy mới nhăn răng.

     Cha con dng họ thầy tăng hết thời.

 H. Cọp (khng chiến.1950) kia khắp nẻo đang rnh.

    Dn (Mo:1951) nơi thị tứ chịu mnh tan thương.

     Vua(rồng:1952) cao rạng rở biểu dương.(4)

     Rắn(1953) qua điềm bo qủy vương hết thời.

     Ngựa(1954) xng ma qũy tơi bời.

     Thằng Ty hết thế mới rời Việt-Nam

    

I.  Kỳ Phan thay đổi cuộc trần. 

    Ch kia gặp chủ n cần sủa tru.

    Qun minh dn sự n ha.

    Heo kia thng thả ngao du đầy đường.

    Chuột ry gặp cảnh bnh an.

    Tru kia thng thả nghnh ngang đồn điền.

    Cọp ry lm cha lm điền.

    Quần thần cộng tc min min cữu trường.

  

I. Đổi cờ biểu thị đồng cam.

    Thay dn ln tiếng chống tham chuyn cần.(5)

    Qun minh dn sự xoay vần.

    Người người an hưởng phước phần ấm no.(6)

    Khng ai trong cảnh nằm co.(7)

    Dn cng ra sức chăm lo nước nh.(8)

    Qun th lnh đạo quốc gia.(9)

    Thần dn gp sức sơn h vĩnh an.

  

    GHI CH:

(1) Hoa hoang:hoa rừng=TQ.

(2)Trong cu tiền u hậu , như Ma-Cao, Hong Kong trước 1997 thuộc về u-Chu sau 1997 thuộc  về -Chu,  rằng đảo của ai sẽ thuộc về chủ củ,  đảo VN cũng sẽ về VN, đy l huyền cơ. 

(3) Đ: tg-Thạch/THQDĐ).Lng:Mao-tđ/TQCS.

 Đ nổi Lng chm:THQDĐ ln TQCS chm xuống.

(4) Mặc d vua Bảo-Đại được Php thừa nhận Quốc trưởng Quốc-gia Việt-Nam năm 1949, nhưng  mi đến năm 1952 Bảo-Đại mới c thực quyền (phong Thiếu tướng Bảy- Viển) thế-giới mới biết r về VN.

(5) Ch giữ nh, ni người đại biểu cho dn.

(6) Heo được chủ nui: ni dn được chnh quyền  chăm sc.

(7) Chuột: kẻ trộm cắp, người nhn rổi khng việc lm.

(8) Tru: ni về người lao động cần c.

(9) Cọp: ni về người lnh đạo.

 

 

 

       * SẤM TRẠNG TRNH

  

A. Cơ tạo ha php mu khn tỏ.

     Cuộc tn rồi mới rỏ thấp cao.

     Thấy sấm từ đy chp vo.

     Một mảy tơ ho chẳng dm sai ngoa.

  

B. Long vĩ x đầu khởi chiến tranh.

     Can qua xứ xứ khổ đao binh.

     M đề dương cước anh hng tận.

     Thn dậu nin lai kiến thi bnh.

  

C. Đầu "can" v tướng ra binh.

     Ất l trăm họ thi bnh u ca.

     Thn g dạ kh đầy chừ.

     Th ra ngọn lửa mới thu dịu dần.

  

D.  Chn con rồng lộn khắp nơi.

      Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu.

      Lời truyền để lại bấy nhiu.

      Phương đoi giặc đ đến chiều bại vong.

      Hậu sinh thuộc lấy lm lng.

      Đến khi ngộ biến đường trong giữ mnh.

  

E.  Đảng dn đại bại tan tnh.

     Cầu cng đảng cộng ra tranh chiến cng.

     Tu binh mải m chiu hng.

     Np lưng đảng cộng phục hưng nước nh.

     Rồi sau sanh sự bất ha.

     Lại cng đảng cộng can qua chiến trường.

  

F. Non cao biển cả đi đường.

     Phn ranh bin giới tỏ tường mới an.

     Vừng hồng lộ khắp bốn phương.

     Ty phương cuốn gi tm đường đo ging

  

G. Bập bồng Tần quốc bập bồng.

     L nơi chiến địa huyết hồng chảy tan.

     Hải hồ rửa mu nghi an.

     Tiền u hậu Thin hong định phn.

     Chừng no đ nổi lng chm.

     Đồng kh hồ cạn ba liềm ra tro.

     Mười phần chết bảy cn ba.

     Chết hai cn một mới ra thi-bnh.

  

H. Hm gầm khắp nẻo xa gần.

     Mo ku rợn tiếng qủy ma tơi bời.

     Rồng bay năm vẻ sng ngời.

     Rắn qua sửa soạn hết thời sa tăng.

     Ngựa lồng qủy mới nhăn răng.

     Cha con dng họ thầy tăng hết thời.

  

I.  Kỳ Phan thay đổi cuộc trần.

     Ch kia gặp chủ n cần sủa tru.

     Qun minh dn sự n ha.

     Heo kia thng thả ngao du đầy đường.

     Chuột ry gặp cảnh bnh an.

     Tru kia thng thả nghnh ngang đồn điền.

     Cọp ry lm cha lm điền.

     Quần thần cộng tc min min cữu trường.

 

         Diễn giải sấm Trạng-Trnh

   

A. Nỗi quốc-hận huyền cơ kh đon.

      Sau cuộc tn mới rỏ thực hư.

      Lời nhắc nhở tỏ tường hậu thế.

      Mảy may khng dm st lời no.

 

B. Đui rồng (2012) đầu rắn(2013) dậy phong ba.

     Ko theo nước nước rn binh bị.

     Anh hng v ngựa(2014) d(2015) đ ngược.

     Khỉ về(2016) g(2017) gy bo bnh minh.

 

   C. Gip(2014) mnh chuẩn bị chiến chinh.

       Ất(2015) sang thin hạ ha bnh đồng ca.

       Hầu(2016) về k(2017) vọng ngn nga.

       Bo thời chinh chiến can qua bảo-ha.

    

D. Cửu trng đất Bắc vọng loa.

       By tr địa vng Nữ-Oa phủ Trời.

       Ta đy nhắn nhủ đi lời.

       Phương Ty giặc đ đến thời bại vong.

       Chng by lấy đ m trng.

       Chừng khi gặp phải hầu mong giữ mnh. 

 

   E. Quốc dn thất bại khng minh.

       Buộc lng cng thế Việt-Minh vẩy vng.

       Chiu binh mi m thư-hng.

       Np trong thế Cộng quyết cng đấu tranh.

       Cộng th xảo quyệt lưu manh..

       Điu ngoa sch động chia ranh đối đầu. 

 

   F. Nước non phn cch nhịp cầu.

       Chia ranh giới tuyến ngỏ hầu an bang.

       nh hồng phủ chiếu giang san.

       Thầy tăng bn tẩu sau mng bại vong.

 

   G. Hoa kia tri dạc giữa ging.(1)

       Nước kia cuộn chảy huyết hồng trn lang.

       Sng hồ biển mu phủ tang.

       Đảo kia hon lại chiến trường v can.(2)

       Băng(đ) tri  rồng(long) lặn bước sang.(3)

       Đồng kh hồ cạn ba liềm ma tha.

       Mười phần chết bảy cn ba.

       Chết hai cn một mới ra thi-bnh.

 

  H. Cọp(khng chiến.1950) kia khắp nẻo đang rnh.

Dn (Mo:1951) ngoi thị tứ chịu mnh tan thương.

      Vua(rồng:1952) cao rạng rở biểu dương.(4)

      Rắn(1953) qua điềm bo quỷ vương hết thời.

      Ngựa(1954) xng ma quỷ tơi bời.

      Thằng Ty hết thế mới rời Việt-Nam

 

  I. Đổi cờ biểu thị đồng cam.

    Thay dn ln tiếng chống tham chuyn cần.(5)

     Qun minh dn sự xoay vần.

      Người người an hưởng phước phần ấm no.(6)

      Khng ai trong cảnh nằm co.(7)

      Dn cng ra sức chăm lo nước nh.(8)

      Qun th lnh đạo quốc gia.(9)

      Thần dn gp sức sơn h vĩnh an.

 

 

 

 

Xem PHẦN 2

______________

 

 

Lin-khi-Chương
Được-Lời (LKC)
12
/2015

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIN KHI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com