Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 

OBAMACARE
and TRUMPCARE


Liên Khôi Chương

 

  

 

PHẦN 4:
________________________________________

Để giải quyết hoàn chỉnh Obamacare là:

 

1-American Healthcare phải trả luôn tiền bảo hiểm cho những người retire có medicare, như thế mới công bằng, v́ trong ngân khoảng 69 tỷ đôla bao gồm tiền bảo hiểm 27.2 đôla cho medicare và 23. 8 tỷ đôla cho medicaid tổng cộng 51 tỷ đôla và 18 tỷ đôla cho Bịnh viện, c̣n thặng dư 6 tỷ phải trả về cho ngân khố Mỹ.

 

2-Về phần thua lổ cuả Bảo hiểm th́ cần "Điều chỉnh tỷ lệ chi trả số tiền 65% c̣n lại " Healthcare trả 25%, Bảo hiểm trả 75%.

 

3-Tax credit càng cao thì Bảo hiểm thua lổ ít hơn, như 4, 000 đôla/năm trong American Health Care Act có thể cao hơn tax credit trong Obamacare, vi họ muố Bảo hiểm lời hơn. Sự thay đổi tax credit cần tránh sự thiệt thoài cho người dân, vì thu nhập Bịnh viện trong ngân sách 75 tỷ đôla/năm đã vượt trên 89 tỷ đôla.

 

 Làm được 3 điều trên dù có đổi tên khác cũng là chuyện hợp lý:

 "Bảo hiểm tư nhân gắn liền với American Health Care" sẽ không bao giờ tách rời nhau.

 

 Bài toán Obamacare "Bịnh viện thu 90. 5 tỷ gồm 69 tỷ healthcare + 21. 4 tỷ thua lỗ của Bảo hiểm, công thức này gần như không đổi, vi chúng ta cũng có nghe qua trong thời Tổng Thống Bill Clinton cũng có dư 6 tỷ đôla/năm.

 

 Qua những nhận định trên tôi cảm giác như vào "Tiếu ngạo xứ Cờ Hoa", nhận định của mấy Ông Dân biểu Nghị viên Cộng hòa Dân chủ còn chưa giải quyết và mơ hồ, nó tựa như truyện kiếm hiệp Kim Dung Lệnh hồ Xung không nội lưc dùng vô chiêu kiếm pháp đánh trên 100 hiệp với 40 cao thủ phái Thành Thang, trận đánh này kiếm không đụng kiếm mà chỉ dùng chiêu chế ngự chiêu, nếu có đụng kiếm thật thì Lệnh hồ Xung chết ngay lần kiếm chạm đầu tiên. . . khó mà đoán được trong tương lai khi ngân khoảng y tế vẩn xử dụng hết hàng năm. .

 

Chương khôi Liên. Được Lời. Ngày 13/4/2017 

"Voles états, ce voles tout le monde" 

Sao cho hiểu được nghĩa này.

Mới ra thật chất bụng đầy kinh bang.

Nước nhà có được bình an.

Dân giàu nước mạnh rõ ràng châm ngôn.

LKC

 

 

 

 

 

HẾT

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
7/2017

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com