Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Nhật Thực

  ***

Cảnh trăng đến ban ngày đột ngột.
Nhận được trăng do ánh mặt trời.
Chỉ vệt đen dần dần lấn tới.

Che ánh sáng mặt trời đương rọi.
Đến khi nhận ṿng đen trọn vẹn.
Nằm giữa trong ṿng sáng mặt trời.
Tạo cảnh đêm mặt trời đang có.

Cảnh ảo huyền lẫn lộn không trung.


Chỉ thoáng qua không đầy một khắc.
Cả bầu trời trở sáng ban ngày.

Trong cảnh ảo của trăng ta thấy.

Thoáng qua nhanh lại nhận không trăng.

Thử hỏi người đă nhận thấy trăng.

Có tả ra cảnh trăng ḿnh thấy.

Dù trăng thật vẩn tưởng trăng hư.

Không thấy sáng như trăng ta thấy.

 

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 27-05-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com