Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN LƯ BẢO H̉A

LIÊN KHÔI CHƯƠNG

 

  

 

PHẦN 3


 

V. Bảo ḥa kim loại và không khí. .

 

Kim loại ở thể rắn(solis) không khí ở thể hơi(gas), vậy sao có sự bảo ḥa?Trên kinh nghiệm làm việc 25 năm tại một xưởng làm khuôn cho tôi thấy được có sự bảo ḥa giữa kim loại và không khí (chủ yếu là nitrogen N2), giai đoạn cuối cùng của khuôn được trui ở nhiệt độ 1325 độ F với khí amoniac (NH4OH), khuôn như thế mới bền chắc và sản phẩm chế tạo từ khuôn được nhiều hơn, điều này chứng tỏ rằng khí amoniac có tác dụng bảo ḥa trên khuôn, chủ yếu là khí nitrogen, chúng tôi gọi việc làm này là "Nitri".

 

Trong trường hợp trui cuối cùng này ta nhận thấy mặt khuôn đă tiếp xúc với nitrogen làm nên 1 màng cứng chắc bền ở mặt ngoài của khuôn. Những việc làm trên cho tôi thấy có sự bảo-ḥa giữa kim loại và không khí, nhiệt chỉ là phương tiện để kim-loại dễ tiếp xúc với không khí. Cho nên người xưa luyện kiếm, trui thép xong th́ phải đem ra đập, làm nhiều lần như thế thép luyện sẽ cứng chắc từ bên ngoài sẽ từ từ quyện lẩn vào trong do sự đập để cuối cùng được thanh bảo kiếm.

 

Trên đây chỉ là sự bảo-ḥa giữa kim-loại có nguyên tử lượng (atm. w) lớn hơn phân tử lượng (mol. w) không khí(m=29), vậy đối với những kim-loại có atm. w nhỏ hơn m=29 th́ sao?Như đă nói ở trên"Chất có điện-tử lớn hơn sẽ tự động bảo-ḥa với chất có điện-tử nhỏ hơn". Ví dụ như Al(Aluminum) có atm. w=27, Si(Silicon) có atm. w=28 .

 

Sự bảo-ḥa của Al và Si ta viết như sau: M(không khí+Al)=29+2(27) và M(không khí+Si)=29+1(28), ta thấy chỉ cần 1 ptl không khí (22, 4 lít) sẽ bảo-ḥa dễ dàng với những kim loại có atm. w nhỏ hơn 29 .

Tôi đưa 2 chất này lên để chúng ta cùng suy nghĩ về một công-tŕnh thám hiểm hỏa-tinh của Mỹ thành công trong ngày 05-08-2012, để laị chiếc xe thám hiểm được làm bằng hợp-kim titanium aluminum silicon M(Ti+Al+Si) trên hỏa tinh, một công tŕnh tổng hợp các kim loại đă bắt đầu phát triển trong thế kỷ 21 này.

 

Việc bảo-ḥa giữa kim loại và không khí ta có thể chứng minh được, ta thử lấy 1 chỉ vàng(Gold) nung nóng chảy nhiều lần th́ 1 chỉ vàng đó sẽ nặng hơn 1 chỉ, v́ vàng đă bảo-ḥa với N2(v́ O2 trong không khí chỉ giúp vào sự cháy), nếu sự bảo-ḥa hoàn tất theo hệ thức M(Gold+N2)=197+169(N2) th́ chỉ vàng đó sẽ cứng không c̣n tính mềm dẻo như ban đầu.

 

Bảo ḥa trong quan niệm y học

Trong quan niệm này, tôi xin lập lại

hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b

khoa học thực nghiệm rơ ràng O2 chiếm 21/100 thể tích không khí, có nghĩa là Nitrogen nhỏ hơn 4/5 đó là 79/100.

Chủ yếu ở đây là sự oxít hóa và sự đạm hóa trong cơ thể con người.

 

Nếu hệ thức trên đem lư luận về việc trị bịnh th́ :

 

A chính là căn bịnh (triệu chứng bịnh thường gây bởi oxít hóa, môi trường acít mạnh như trạng thái bứu v. v. . hiện tượng oxít hóa trong con người lúc nào cũng phát sinh, nên mới kích thích sự phát triển của đạm hóa, cũng như hiện tượng acít trong người lúc nào cũng hiện hưũ th́ mới có sự kích tích trung ḥa của chất kiềm. Sự đạm hóa và kiềm tính mạnh hơn, con người sẽ sinh ra bịnh. Cũng như vừa nói ở trên : virus yếu khi vào cơ thể con người, th́ cơ năng con người mới diệt được virus rồi tự sinh kháng thể chống lại virus.

 

Trong lư luận này cho ta thấy:hiện tượng oxít hóa và môi trường acít (pH < 7 một chút) trong con ngưới lúc nào cũng hiện hưũ nhưng rất yếu, th́ cơ năng chống bịnh tật con người mới không ngừng phát triển, như thế sức khơe mới luôn luôn mạnh bền).

 

B chính là thuôc cần cho căn bịnh (phải là chất chống oxít hóa, là chất đạm hóa có ích cho cơ thể con người). Nói về "Đạm hóa ta cần lưu ư : Có những đạm hóa có ích cho con người như từ thực vật, dược thảo. Có những đạm hóa chỉ bổ ích cho cây cỏ, như phân bón hóa học. Có những đạm hóa trong kỹ nghệ chỉ tạo thêm sức bền cho sản phẩm kỹ nghệ".

 

Đạm hóa là năng lực tiềm ẩn trong vũ trụ này, nhưng chúng ta không hề để ư đến, mà chúng ta cứ tưởng rằng Oxygen là cần thiết cho sự sống mà không thấy Oxygen chỉ tạo điều kiện để ta sống, bên trong sự sống bền vững chính là Nitrogen, như ta thấy con người và những động vật cần Oxygen để thở, cây cối và thảo mộc cần khí carbonic (CO2) để thở, nhưng tất cả động vật và cây cối đều cần Nitrogen để bồi dưỡng mà sinh tồn. . Ta thấy sự đạm hóa trong cơ thể con người rất cần thiết để giúp cơ năng không ngừng mà tạo kháng thể nhưng không thể quá liều v́ nó làm ngưng trợ sự chống lại bệnh tật tiềm ẩn trong thân thể con người, tóm lại

"Hiện tượng đạm hóa và tăng tiến môi trường kiềm trong cơ thể con người luôn luôn sẳn sàng để chống lại hiện tượng oxít hóa và môi trường acít ở trạng thái yếu". Bởi cái nguyên lư này, nên việc bào chế thuốc không thể có liều lượng qúa mạnh, nếu qúa mạnh th́ sẽ sinh ra hiện tượng đạm hóa và tạo dựng môi trường kiềm ngưng trợ làm thuốc sinh ra phản ứng phụ.

 

Một quan niệm chúng ta cần cân nhắc trong thế kỷ 21 này.

 

Đó là "Nguyên lư bảo ḥa".

 

  

 

HẾT

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
Ngày 27-08-2013

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com