Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

NGÀY TỐT Và

NGÀY XẤU
LIÊN KHÔI CHƯƠNG

 

  

 


Một vấn đề trông như rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, nhưng có rất nhiều người xem đó là chuyện quan trọng cần phải để ư đến, nếu gặp ngày tốt th́ chắc có nhiều chuyện hên đến, nếu gặp ngày xấu th́ nhiều chuyện không may tới tấp.

 

Thật ra chung qui cũng chỉ v́ cái lợi cho chính riêng ḿnh mà sinh ra cái tâm xáo động đến tinh thần, cho nên nghe đến chuyện ngày tận thế có lắm người xôn xao và bàn luận, mỗi người một ư rồi làm câu chuyện trở nên quan trọng.

 

Như câu chuyện ngày tận thế 21-12-2012, nếu ta có sự phán đoán minh mẩn ta sẽ nhận ra có 2 vấn đề cần để ư đến.

 

1- Như tài liệu cho biết nền văn minh Mayan xuất hiện tại Trung-Mỹ và Nam-Mỹ vào khoảng thời gian 2000tcn-1500scn, nhưng trong bài viết văn minh Mayan bắt  đầu từ ngày 11-8-3114tcn, nghĩa là đi trước năm 2000tcn là 1114 năm, có nghĩa là lịch Mayan đă có từ năm 3114 năm trước công nguyên.

 

2-Hệ thức ở phần "long cout" 12x144, 000+19x72, 000+19x360+17x20+20x1 mới nh́n vào ta thấy có dạng biến thiên theo bài toán logarith, nếu dùng con số 12x144, 000+144, 000=1, 872, 000, con số này là tổng số ngày của hệ thức trên, nhưng trong tài liệu ghi 1, 572, 000, ta thấy rỏ ở đây là sự nhầm lẩn của người viết bài này, con số 1, 872, 000 này đồng là bội số của 260 và 360, là con số được biện giải cho thích hợp với chu kỳ 1 năm có 365. 25 ngày trong lịch chúng ta đường dùng và được ghi là 5125. 361 năm.

Ta tính được 5125 năm + 4 tháng (0. 361nx12=4. 332) + 10 ngày (0. 332tx30=10).

Tính từ ngày 11-08-3114 tcn ta sẽ có ngày 21-12-2012.

Chính v́ lịch Mayan chuyển qua lịch tây, ta đương dùng có khác nhau 5. 25 ngày so với chu kỳ 360 ngày, người Mayan gọi 5. 25 ngày đây là ngày xấu và bỏ hẳng ra trong chu kỳ phối hợp giữa 2 loại lịch mà họ thường dùng.

 

Loại thứ nhất là lịch dùng tôn giáo:họ tính 1 chu kỳ của năm có 20 tuần mỗi tuần có 13 ngày.

 

Loại thứ hai là lịch thái dương có 365 ngày gồm 18 tháng mỗi tháng có 20 ngày và c̣n dư 5 ngày họ gọi là ngày xấu, không thuộc tháng nào cả.

 

Trong việc xem ngày tốt ngày xấu họ chỉ dựa trên số ngày tổng cộng kể từ ngày bắt đầu đến ngày họ cần muốn biết nếu là bội số của 13 và 20 là ngày xấu, mức độ xấu c̣n tùy thuộc vào tháng và năm, bội số của tháng là 20 và 18, bội số của năm là 260 và 360. Nếu tổng số ngày của ngày đó (Tính từ ngày bắt đầu 11-08-3114tcn) cũng là bội số của 18 th́ cái xấu càng mạnh hơn của cái ngày  trong tháng đó, nếu đó cũng là bội số của 260 và 360 th́ người Mayan gọi đó là ngày xấu nhất trong lịch Mayan.

 

Ta thử t́m bội số chung nhỏ nhất của các con số 13 18 20 260 và 360 là 4680, nói rơ hơn trong năm thứ 4680 của lịch Manyan có một ngày xấu nhất, ngày đó là ngày thứ 1, 684, 800=4680x360, ngày đó được tính như sau:

 

(1, 684, 800/146, 097)x400=4, 612. 823 năm của lịch ta đang  dùng, nghĩa là có 4, 612 năm + 9 tháng (0. 825x12=9. 9) + 27 ngày(0. 9x30).

 

Tính từ ngày 11-08-3114tcn ta sẽ có ngày 08-06-1500, nhưng ta biết năm cuối cùng của nền văn minh Mayan là năm 1500. Năm 1500 là năm tận thế của dân tộc Mayan, bởi vậy người Mayan tin rằng ngày 21-12-2012 là ngày tận thế của một nền văn minh kế tiếp.

 

Nhưng nếu ta xét lại ngày 21-12-2012 có tổng số ngày là 1, 872, 000. 00 được tính ra là 5200 từ chu kỳ 360, nhưng 5200 không là bội số của 360 mà chỉ là bội số của 260 mà thôi, thật vậy 5200/360=14. 44-- như vậy ngày 21-12-2012 không phải là ngày xấu nhất trong lịch Mayan, cường độ xấu chưa đạt đến mức độ như cái năm 4680 của lịch Mayan. Nếu những ai là dân tộc Mayan, tôi chắc rằng họ sẽ thấy rơ ngày 21-12-2012 không phải là ngày tận thế theo quan niệm văn minh Mayan.

 

Trong thế giới ngày nay tôi nghĩ đây là một cảnh tỉnh cho những ngày sắp đến về sự sống của con người trong trong những ngày kế tiếp. Trong ngày 24-11-2012 khai mạc đại hội thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Doha (Quta) báo động và nói lên "Chúng ta  không muốn con cháu chúng ta sống trong thế giới bị đe dọa về trái đất bị hâm nóng", nhiệt độ nóng lên làm nghẽn đi các lỗ khí trong cây để cây tránh bị mất nước, cũng v́ thế mà cây không c̣n hút được CO2 và qúa tŕnh quang hợp bị ức chế, cản trở việc tạo ra dưởng chất để nuôi cây, bởi thế hiện nay hơn 2/3 diện tích rừng có nguy cơ bị hủy diệt, v́ rừng thiếu nước và cây không dể tiếp thu CO2.

 

Trong hội nghị năm nay sự giảm thiểu khí thải CO2 hay methane gây nên hiệu ứng nhà kính (GES), và địa cầu bị hâm nóng do bởi  CO2 lại được thảo luận lần nữa.

 

Có thực CO2 đương bao phủ dày mặt đất này mà gây nên sự nóng của địa cầu?

 

Mới nghe qua ta thấy đúng, v́ CO2 nặng hơn không khí, nhưng xét kỹ lại lư luận trên sẽ không hợp lư, v́ thực sự trên mặt đất này thiếu CO2 để cây trong rừng hô hấp, bởi CO2 thải ra do các xí nghiệp không rơi hoàn toàn trở về mặt đất, phần lớn vẫn giữ lại bởi những cụm mây khổng lồ trên không trung theo hệ thức :

 

M(a+b)=a+(a-b)b

nghĩa là

M(CO2+H2O)=CO2+26H2

 

Con số 26 ta được từ ptl

CO2 = 44 trừ ptl H2O = 18

 

tức là "1 thể tích CO2 thải vào không gian sẽ bảo ḥa với 26 thể tích H2O (mây)", cụm mây bảo ḥa này sẽ thành mưa ở nhiệt độ 16-17 độ C, khác với chùm mây không chứa CO2 sẽ mưa ở 21 độ C, v́ lư do này ta có mưa rất ít vào mùa hè làm quả đất hạn hán, khi gặp lúc trời băo là lúc khí trời có thể xuống đến 16-17 độ C sẽ làm 2 loại mây trên mưa cùng một lúc rồi tạo nên trận lụt kinh hoàng sau hơn 2 giờ mưa lũ. C̣n sự nóng của địa cầu là do nhiệt ở trong ḷng trái đất tỏa ra liên tục 24/24 ngày, c̣n mặt trời chỉ tiếp nhiệt ở ban ngày không liên tục vào lúc đêm.

 

Đây là vấn đề tương đồng như người Mayan dùng tổng số ngày 1, 872, 000. 00 để tính số năm 5, 200=1, 872, 000/360 cũng là bội số của 360, rồi vội vàng quyết đoán ngày 21-12-2012 là ngày tận thế. Kính chuyển với sự trân trọng cần mọi người lưu ư, "KHÔNG CÓ NGÀY TẬN THẾ".

 

 

______________

 

 

 

Ghi chú:

 

Số 146097 là tổng số ngày của 400 năm v́ năm thứ 100-200-300

tháng 02 chỉ có 28 ngày.

 

 

 

HẾT

 

 

Liên-khôi-Chương
Ngày 02-12-2012

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com