Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 

NĂNG LƯỢNG
Trong Tương Lai


Liên Khôi Chương

 

  

 

PHẦN 2:
________________________________________

 

 IV.- Neutron là ǵ ? 

 

 Năm 1932 J-Chadwick xác nhân Neutron là "nguyên tử ch́m (sub-atomic)", trung tính không có tính điện và có trọng khối là 1.0087 amu, điều này nói lên : một nguyên tử có "Sự kết hợp giữa proton + electron trở thành trung tính (no charge) khi nguyên tử có điện tích gần bằng zero và chỉ 1 proton hợp với electron vòng ngoài có trị số điện tích sai biệt giữa -0.0009 amu và + 0.0009 amu, cũng như sự sai biệt giữa atmw hydrogen với Neutron (1.0087-1.0078), nên electrons vòng ngoài dễ kết nối với các nguyên tử khác trở thành vật chất mới sai biệt điện tích 0.001 amu.

 Trên kết quả này cho chúng ta thấy chỉ có sự kết nối eletrons không liên quan đến proton. Điện tích các protons trong nhân là +1 và điện tích các electrons là -1.

Neutron là hạt có điện tích giao động 0.0009 amu cho vật thể trở gần như "trung tính".

Đây là một hiện tượng thật về "Năng lượng" trong vũ trụ này....cũng như diển tiến một phương tŕnh hóa-học A+B trở thành C+D cho thấy:

 A+B bị phá vỡ là hiện tượng phát nhiệt, kết qủa C+D là hiện tượng thu nhiệt.

 

 V.- Helium-3 trên Mặt trăng ?

 

 1.-Hiện tượng phóng xạ tự nhiên ở Mặt trăng và Mars 

 Như đă tŕnh bày trong bài viết :"Thái dương hệ dẩn chứng Thuyết Bảo-ḥa" Tiến sĩ Lưu-lệ-Hằng và thầy đă xác nhận Jupiter và Saturn có hổn hợp khí (He2+H2) hoàn toàn đóng thành băng đá. Từ điểm này LKC dự đoán: Moon và Mars nằm giữa Earth và Jupiter nên có phần khí chính của 2 hành tinh này: đó là Oxygen và Helium.Do đó viết không khí trên Moon và Mars là Bảo ḥa (O2+24.He2). 

 Dựa vào báo cáo tàu vũ trụ Maven nhận ra Helium vẫn đang tiến hành hiện tượng sinh hóa trên Mars, nơi nhiệt độ ấm hơn Jupiter và lạnh hơn Mắt trang, nhưng Mặt trăng ban ngày lại nóng hơn Địa cầu (ban ngày Moon gần Sun hơn Earth). Do bởi  độ nóng này làm khí Helium mất đi 1 electron mà trở thành He-3 một chất phóng xạ tự nhiên. 

 

He-3 trên Mặt trăng là một dạng helium đặc biệt có 1 electron là electron của oxygen, bởi đặc tính này He-3 ở dưới dạng "những hạt băng", Helium là chất khí (gas) th́ He-3 không thể chất rắn (solic), vậy hiện tượng He-3 trở thành tinh thể tiến trình như sau:

 Mặt trăng ban đầu với không khí (O2+24.He2) xung quanh và nước (H2O), nhưng v́ khí áp trên Mặt trăng bằng 1/6 khí áp trên Địa cầu, nên nước sôi ở 16°C đến 17°C  đã qua hàng tỷ năm Mặt trăng không c̣n nước. Sự hiện diện He-3 ban đầu trong nước ở dạng "H2O2-He-3 " (tương tự như 2.H2O sinh ra H2O2-2.H+), Helium-3 tiếp tục gây bức xạ tại những hồ nước làm thành He-3+ do bởi rất thu nhập electrons từ Oxygen trong H2O2-2.H+ và trong không khí trở thành tinh thể He-3 tinh thể ngày nay

 

. V́ tính phóng xạ vẩn c̣n trong dạng những hạt nhỏ răi đều thành vùng sa mạc rộng lớn trên Mặt trăng mà chúng ta gọi He-3.

Hiện tượng He trên Mặt trăng cho thấy:cở size electron He lớn hơn bất cứ electrons các nguyên tố khác.

 

Trọng khối 2 electrons He =2.0026 vậy cở size Z/B = 1.0013 > 1. 

Trọng khối 8 electrons O =7.9994 vậy cở size Z/B = 0.9993 < 1

 Các protons trong nguyên tố có cùng cở size chuẩn bằng 1, v́ số protons trong nuclear định danh cho từng nguyên tố :

Nếu ta gọi Z là số proton, A là nguyên tử lượng, B là số electrons. 

thì Z/B là cở (size) electron so với proton.

 ( B > Z th́ size electron càng nhỏ)

 He (Helium) Z=2 A=4.0026 B=2 Z/B=1 (1s)

 N (Nitrogen) Z=7 A=14 B=7 Z/B=1.00 (2p) 

 O (Oxygen) Z=8 A=15.9994 B=8 Z/B=0.9999 (2p)

 Pt (Platinum) Z=78 A=195 B=117 Z/B=0.67 (5d)

 Au (Gold) Z=79 A=197 B=118 Z/B=0.669 (5d)

 Pb (Lead) Z=82 A=207 B=125 Z/B=0.656 (6p)

 Các nguyên tử có tính phóng xạ tự nhiên như: 

 Ra (Radium) Z=88 A=226 B=138 Z/B=0.63 (7s)

 U (Uranium) Z=92 A=238 B=146 Z/B=0.63 (5f) 
 

(1s) (2s) (2p) (4s) (5f) (6d) (7s) số vòng ngòai nơi electron chiếm vị, có điện tích electron thường sai biệt nhau giữa -0.0009 đến +0.0009 amu, nên dễ kết nối các nguyên tử khác.

Những nguyên tử Ra và U mang phóng xạ nên có tính thu hút electron nguyên tử khác.

 

 Theo cách lý luận trên chúng ta có thể dùng phóng xạ Helium thu hút vài electron nguyên tố khác để biến dạng nguyên tử đó thành nguyên tử hữu dụng hơn.

Hăy nh́n nguyên tử Pb (ch́) và Au (vàng), chúng ta thấy :

 Pb có B=125 Z=82 A=207 

 Au có B=118 Z=79 A=197 

 Để Pb trở thành Au th́:

 Pb mất 7 electrons (B1), 3 protons (Z1), 10 atmw (A1)

Được biểu thị theo hệ thức: 

 7 electron (B1) + 3 protons (Z1) = (7+3) atmw (A1) 

Trong cách viết gọn như: B1 + Z1 = A1.

Hệ thức này như là định luật trong cách đổi một nguyên tử thành nguyên tử mới.

 

 VI.- Năng lượng tái tạo ?

 

 Những khí đốt và dầu thô là hợp chất hóa-học giữa H2 và C (carbon) là năng lượng cần thiết trong các động cơ nổ, Băng cháy cũng là nguồn năng lượng tương tự gồm hổn hợp "Bảo-ḥa (CH)n + H2O ", đây cũng là nhiên liệu sẽ dùng trong các động cơ tương lai.

-Trong đại dương có nhiều hồ không lồ chứa  hydrogen, (Bảo ḥa của H2O2+2.H+, nói lên H2O2 là dung môi giữ phóng xạ H+) và CO2 trong nước biển dưới dạng H2CO3 (acit carbonic), chiếm 36% đại dương. Tổng hợp 2 nguồn tài nguyên trong đại dương là nguồn năng lượng chính 😝 sản xuất ra 2.H2O+2.CH4+4.H2O. Còn những bảo-hòa:

 2.H2O+2.CH4 ((methane+nước). m=18

 C2H2+8.H2O (Acetylen+nước). m=19

 C3H6+24.H2O (Propan+nước). m=19 

 là những năng lượng tái tạo trong ngày gần đây.Nó cùng Điện Mặt trời, Điện từ sức gío, Điện từ sức sóng biển và thủy điện, đều là những năng lượng sạch, ngoại trừ dạng "Băng cháy" c̣n chứa chút ít Carbon nên sinh ra CO2 không đáng kể. 

 

 Nguyên nhân Địa cầu nóng do sức nóng dung nham trong ḷng đất nung nóng liên tục vỏ Địa cầu và nước biển đại dương.Trước thời năm 1800 khai thác năng lượng chỉ trên thềm lục địa, nhưng từ sau thế chiến thứ II (sau 1945) sự khai thác năng lượng tại ḷng đai dương mới có hiện tượng này, nhất là qua thế kỷ 21 hiện tượng hâm nóng nhà kính và Địa cầu càng cao do bởi kỷ thuật tiên tiến trong việc khai thác nhiên liệu tại đại dương nhanh, hơi nước biển làm độ ẩm không khí cao tạo bầu khí quyển càng nóng hơn, hiện tượng này giúp cho bảo-hòa CO2+26.H2O dễ dàng kết hợp thành những Microburn, chùm mây tựa như cái nấm khổng lồ mà chân nấm chính là nguồn "mưa lũ" tạo nên lụt lội một vùng, nguyên do bởi CO2 từ các công xưởng kỹ nghệ phun ra.

 

 Muốn tránh sự hâm nóng Địa cầu th́ cần giảm tối thiểu khai thác nhiên liệu trong ḷng đất", như thế mới bảo đảm nhiệt độ Địa cầu tăng dưới 2°C từ nay đến năm 2050. Trong khoảng thời gian này con người cần tạo nhiều hồ nhân tạo cần thiết ở hạ nguồn nhầm để giữ nước mưa trong những trận mưa lũ để phòng ngừa hạn hán.

 

 Nhu cầu năng lượng tuy cần thiết, nhưng sự trong sáng của Địa cầu cũng rất quan trọng, v́ đó là sự sống của con người. Địa cầu cần tránh những thiện tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần, núi lửa, tai hại phóng xạ H+ và He-3. Để giảm bớt t́nh trạng này chỉ có những nhà khoa-học nặng về kinh doanh, những chính trị gia chuyên về lợi nhuận từ bỏ ư đồ khai thác "Băng cháy, mang He-3 trên Mặt trăng về Địa cầu, giảm dùng Điện Hạt nhân" quay về phát triển nhiên liệu tái tạo từ "H2 + H2CO3", phát triển năng lượng sạch là nguồn hy vọng lớn nhất của nhân loại mong muốn : "ĐỊA CẦU ĐƯỢC B̀NH YÊN".

 

 Trong năng lượng tái tạo chúng ta cũng cần để ý đến:

 Những bảo-ḥa, Đồng (Cu), Kẻm (Zn) với Sắt (Fe) trong dạng bảo-ḥa :

 8.Cu+8.Fe có m=64 (đồng thau)
 và 9.Zn+9.Fe có m=65 (sắt thép)

với Fe: m=56, Cu: m=64, Zn: m=65 

trong khi Co: m=58.9, Ni: m=58.7 có trọng khối gần bằng nhau.

Sắt Fe là kim loại dễ bị rĩ nhưng Fe bảo-hòa với Co, Ni, Cu, Zn thì không bị oxit hóa trong thiên nhiên, có những tiến trình bảo-hòa như sau:

 Co+3.Fe có m=57 nhưng 3.Co+3.Fe là Co.
 Ni+3.Fe có m=57 nhưng 3.Ni+3.Fe là Ni.
 Cu+8.Fe có m=57 nhưng 8.Cu+8.Fe là Cu.

 Zn+9.Fe có m=57 nhưng 9.Zn+9.Fe là Zn. 

và những bảo-ḥa:

3.Zn+9.Fe và 3.Cu+8.Fe đều có m=59 có thể là Co hoặc Ni muốn chúng trở thành Co hoặc Ni, th́ chỉ cần thêm 1% lượng Co hoặc Ni thật vào.

 Thật ra đây cũng là dạng đất hiếm khởi đầu từ mỏ sắt nên dễ kết bảo-ḥa với Co, Ni, Cu và Zn tại ḷng đất : Bảo-ḥa có phân tử lượng m=57 là sắt Fe, nhưng tổng hợp 4 bảo-hòa này lại có thể đây là "huyền thép" mà người xưa thường nói. 

 

 Hai kim loại Cu và Fe kề nhau th́ sinh ra điện, giữa Cu và Fe có màng nhựa th́ trở thành một tụ điện. Đây là đặc tính tự nhiên trên Địa cầu này, do đó việc tái xử dụng những kim loại trên có thể cho chúng ta tìm được nguồn năng lượng mới trong tương lai.

 

 Chúng ta thử tìm hiểu thêm về 3 kim loại : V(vanadium), Fe và Cu trong cách dùng phóng xạ He-3 chiết lấy electrons trong Fe và Cu.
-atmw V(51)=23.protons + 28.electrons
-atmw Fe(56)=26.protons+30.electrons (z/b=0.87)
-atmw Cu(63)=29.protons+34.electrons (z/b=0.85)
Vậy chiết 2 electrons (tương đương 1.74 amu) từ Fe th́ Fe có thể thành Vanadium ảo. 3 protons c̣n lại bảo-ḥa 28 electrons, trung b́nh mổi electron lớn hơn 0.107.Vậy cở size electron V ảo này là 0.107+0.87=0.977, gần bằng 1 proton như thế V ảo này dễ thành chất phóng xạ.


Tương tự lấy 4 electrons (tương đương 3.40 amu) từ Cu th́ Cu có thể thành Fe ảo. 3 protons c̣n lại bảo-hòa 30 electrons (3/30=0.1).Vậy cở size electron Fe ảo khoảng 0.1+0.85=0.950, gần bằng 1 proton, như thế Fe ảo này dễ thành chất phóng xạ.
Như tŕnh bày Fe và Cu đều mất 3 protons để trở thành 2 nguyên tố V ảo và Fe ảo đều dễ thành chất phóng xạ cao.


V́ Fe và Cu đều mất 3 protons nhưng Fe chỉ mất 2 electrons (tương đương 1.74amu), cho thấy proton trong V ảo chiết thêm 1.26 amu protons, nên gây phóng xạ dễ dàng hơn, c̣n Cu mất 4 electrons (tương đương 3.40 amu) kể như bằng 3 protons, nếu chúng ta đem 2 nguyên tố ảo này gần nhau th́ sẽ sinh ra ḍng điện cao hơn bởi cả 2 nguyên tố ảo này nguyên làm từ Cu và Fe, cho thấy 3 protons trong 2 chất V ảo và Fe ảo có tính phóng xạ cao hơn He-2.


 Ngày nay khoa học dùng đặc tính phóng xạ này để tạo thành năng lượng "Điện Hạt nhân", Họ kế hoạch biến He-3 thành He-2 hóa lỏng từ Mặt trăng đem về, như thế Helium-2 chỉ có 2 protons, so sánh cách làm V ảo và Fe ảo tốn kém rất nhiều nhưng chỉ được năng lượng bằng hũy 2 protons trong khi cách tách rời electrons từ Fe và Cu tốn kém rất ít mà vẩn được năng lượng bằng hũy 3 protons, vậy cho chúng ta thấy dùng V ảo và Fe ảo để tạo năng lượng trong tương lai là điều cần quan tâm đến v́ chúng đều là những vật liệu hiện có trên Địa cầu này.Như thế Địa cầu sẽ tránh được tai nạn như ở Hỏa tinh (Mars), quan niệm này như chuyện hoang đường nhưng khi chúng ta quan sát trên cách nh́n khoa học chúng ta sẽ nhận ra sự thật: "Trên Mặt trăng khoa học xác nhận là không có O
2, v́ đă hơn tỷ năm những O2 trong H2O2-2.H+ một phần kết với He-3 trở thành hạt tinh thể nhỏ và một phần trở thành lại H2O bị bốc hơi theo thời gian.

 

 Riêng LKC tôi còn kỳ vọng vào "Năng lượng tối", một năng lượng trong mổi nguyên tử ở ngoài "Phông Vũ Trụ 2.7°K " chứa đầy 100%, nhưng khi vào bên trong Vũ trụ, sự giao động lượng tử khi electron cách xa nhân thì phóng ra 68.3% năng lượng tối, khi electron gần lai nhân thu vào 26.8% năng lượng tối, cuối cùng vật thể trong Vũ trụ bao gồm cả con người chỉ c̣n lại 4.9% năng lượng tối trong mổi vật thể, điều này cho thấy những vật thể khí như: Hydrogen(H), Helium(He), Nitrogen(N), Oxygen(O), Fluorine(F), Neon(Ne), ChlorineCl), Argon(Ar), Krypton(Kr) và Xenon(Xe) khi nhận về năng lượng tối lớn 5% (hoặc 10%..20%..)th́ chúng sẽ bốc bay những vật thể mà chúng đang phủ kín chung quanh.

 

 Năng lượng tối là năng lượng tiềm ẩn khắp trong Vũ trụ này, khi chúng ta biết cách thu giữ nó trong những chất khí vừa kể ở trên th́ chất khí đó sẽ là năng lượng cho UFO (vật bay trong Vũ trụ).Một cảnh gỉa tưởng trong phim "Independence day", chiếc "Dĩa bay" gợi cho tôi cảm giác này, gần đây với email nhận được:"Toàn thân máy bay SR=71 "Blackbird" được phủ titanium chịu nhiệt độ lên đến 500 °C, vận tốc bay bằng 3.5 lần vận tốc ánh sáng (3.5 x 300, 000 km/sec), vận tốc này kể như RS-71 là loại máy bay tàng h́nh không rada nào ghi nhận được, theo tôi suy luận có thể thân máy bay là bảo-ḥa (2.Titanium + 21.Aluminum) có phân tử lượng m=29 thuộc loại không khí do đó rada không bắt được h́nh, nguyên lý này cũng cho các chiến hạm được phủ lớp sơn bên ngoài có phân tử lượng m=29. 

 

 Về năng lượng cho máy bay RS-71 có thể là một khí lỏng nào đó bảo-ḥa đầy 100% năng lượng tối, lư luận như thế này nghĩa là Hoa-Kỳ đă thành công trong năng lượng dùng cho UFO. Bởi thế trong thời Tổng Thống Barack Obama có kế hoạch sau năm 2020, Mỹ chủ trương dùng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo đồng thời khai thác thêm khí thiên nhiên và xuất cảng khí thiên nhiên hóa lỏng, vì Hoa-Kỳ đã vượt xa cách xử dụng các nhiên liệu hóa thạch để tiến vào xử dụng năng lượng UFO cho phi thuyền chinh phục Vũ trụ.Thật ra quan niệm này cho chúng ta nhận ra một điều là:

 

"Những chất khí muốn nhận về 100% năng lượng tối là "chất khí lỏng".Đây là điều kiện tự nhiên của Vũ trụ nơi tất cả vật thể đều chuyển động rất nhanh trong nhiệt độ cực lạnh".

 

 Được-Lời LKC
Ngày 26/5/2017

 

 

 

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
9
/2017

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com