Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 

NĂNG LƯỢNG TỐI


Liên Khôi Chương

 

  

Vũ trụ trong quan niệm khoa học gồm có :

-Năng lượng tối có khả năng làm tăng tốc độ sự dăn nở vô tận của Vũ trụ. 

-Vật chất tối, biểu hiện bằng tác động của trường hấp dẫn rất mạnh,nên có khả năng tập hợp các thiên hà thành từng cḥm và làm trệch hướng những tia ánh sáng.

-Vũ trụ ban đầu được bao trùm bởi một lớp "Bức xạ" dầy đặc bên ngoài,được gọi "Bức xạ Phông Vũ Trụ".

 Đầu tháng 6/2015 các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) tái khởi động máy Gia tốc hạt lớn LHC "Big Bang", bắt đầu thăm ḍ trở lại "vũ trụ tối" mà họ tin là : Thành phần năng lượng và vật chất trong Vũ trụ sẽ được xác định chính xác hơn.

 Khoa học ghi nhận Vũ trụ chứa tới 68,3% năng lượng tối và 26,8% vật chất tối, cả hai đều là những thực thể vô h́nh.C̣n lại những vật chất hữu h́nh như những ngôi sao, những thiên hà, những hành tinh kể cả loài người trên trái đất, chỉ chiếm chưa tới 5% tổng số năng lượng và vật chất trong Vũ trụ. Do đó, Vũ trụ dường như là một thế giới tàng h́nh!.

Trong việc thăm ḍ Thái-dương-hệ Nasa phóng phi thuyền không gian New Horizons đến Poluto (Diêm-vương tinh) cách Địa cầu 4,8 tỷ km (3 tỷ miles).

Tháng 1/2006 :khởi hành từ địa cầu.

Tháng 2/2007:ngang qua Jupiter (Mộc tinh).

Tháng 6/2008 băng qua qũy đạo Saturn (Thổ tinh).

Tháng 3/2011 băng qua qũy đạo Uranus (Thiên-vương tinh).

Tháng 8/2014 băng qua qũy đạo Neptune (Hải-vương tinh) và tiến vào ṿng đai Kulper (4 hộ tinh Ceres,Haumea,Makemake,Éris và Pluto).

Ngày 14/7/2015 đến Pluto (Diêm-vương tinh).

Như thế Vũ trụ sẽ được rơ ràng hơn.  

 Qua tường tŕnh này,chúng ta thấy một nghịch lư trong nguyên tắc định phân giữa "năng lượng" và "vật chất", dù rằng con số đưa ra là 100% (68,3%+26,8%+5%) , con số này chỉ biểu thị đồng thể về một loại "năng lượng" hoặc là "vật chất" chứ không thể lẩn lộn cả 2 vào cùng nhau.Con số 100% nói lên một điều cho chúng ta có thể chấp nhận được : Đó là "Năng lượng " trong vũ trụ,v́ tất cả các "vật chất" đều có tiếp thu năng lượng và thải ra năng lượng,năng lượng đó không thể nh́n thấy được, vậy năng lượng đó đến từ đâu ? 

Theo GS/NQ-Diệu:"Bức xạ phông vũ trụ" di tích cuả Vụ Nổ Lớn phát ra trên lĩnh vực vi ba đă được phát hiện t́nh cờ năm 1964 , chứa đựng nhiều thông tin liên quan đến Vũ trụ sơ sinh và quá tŕnh tiến hoá cuả Vũ trụ.

Vệ tinh Planck, phóng năm 2009 đă t́m ra những chi tiết chưa từng phát hiện được từ trước tới nay,có hiệu năng rất tốt nhờ có độ phân giải ở độ nhạy cao. Toàn bộ các máy thu tín hiệu được ướp lạnh xuống gần tới 0 độ K (~ -273 độ C) bằng kỹ thuật nhiệt độ thấp hiện đại, nhằm giảm tối thiểu tiếng ồn của máy.Phông vũ trụ tản đều trên diện rộng nhưngcó độ dao động cực kỳ nhỏ về nhiệt độ của những "khối vật chất" rải rác đều trong Vũ trụ.

 Như thế chúng ta thấy:Vệ tinh Planck chỉ t́m ra những chi tiết có độ dao động cực kỳ nhỏ về nhiệt độ của những "khối vật chất" rải rác đều trong vũ trụ.

"Khối vật chất đó bao gồm Thái-dương-hệ,Dăy Ngân-hà,hằng hà sa số các v́ sao và "vật chất tối" (những nguyên tử từ ngoài vũ trụ vào dưới dạng những hạt-ảo). 

 Vậy "hạt ảo" là "Vật chất tối",là "nguyên tử vô h́nh" từ ngoài vũ trụ vào có sự kết nối electron với nhân không bền trong nhiệt độ cực lạnh không thích hợp hoàn về dạng nguyên tử.

V́ không bền nên electron như con thoi lúc hợp lúc rời với nhân:

-Hiện tượng thu nhiệt khi electron hợp lại với nhân.(26,8% năng lượng)

-Hiện tượng phát nhiệt khi electron vừa rời khỏi nhân.(68,3% năng lượng)

Khi có sự kết hợp bền : "hạt ảo" là nguyên tử.

Điều này cho chúng ta thấy mổi "hạt ảo" tự sinh ra 41,5% năng lượng vào vũ trụ.

 Năng lượng phát ra từ "hạt ảo" là "Năng lượng tối" trong Vũ trụ,(v́ trong hóa-học có "hằng số 22,4 lít" là thể tích một phân tử khí,hằng số Avogadro .là số nguyên tử 6.022×1023 của nguyên tử lượng.

 Do đó LKC tôi nghĩ 26,8% năng lượng và 68,3% năng lượng là bách phân năng lượng thu vào và năng lượng phát ra từ "hạt ảo" là hằng số về năng lương cho mổi "hạt ảo".v́ đó là hằng số nên có sự điều tiết năng lượng trong một nguyên tử:

-Năng lượng thu vào là năng lượng "bảo ḥa" để hoàn thành một nguyên tử.

-Năng lượng phát ra là năng lượng "phóng xạ" để tách rời electron ra khỏi nhân.

 Hai năng lượng này có cường độ vi ba và nhiệt độ khác nhau.

Do đó Vệ tinh Planck và máy LHC định được phân lượng thu vào hoặc phát ra một cách rơ ràng.

Năng lượng thu vào 26,8% và năng lượng phát ra 68,3% là hằng số về "Năng lượng tối",nên nó giữ vài như một con nhạy (delay) để electron hợp lại với nhân hoặc tách rởi ra khỏi nhân.

V́ thế lúc nào Vũ trụ chúng ta cũng được thêm 41,5% "năng lượng tối" từ mổi nguyên tử.Vậy trong nguyên tử phải có không gian cho sự di chuyển này. 

Theo giáo sư Huỳnh-chiếu-Đăng ghi nhận : 

- Democritus (460-370 TCN) cho rằng vạn vật được tạo thành từ các nguyên tử.Những hạt nhỏ bé này kết nhau thành vạn vật.

 Vậy nguyên tử là bao lớn ? 

-Một âm điện tử lớn hơn cái nhân. Cái nhân (nucleus) nhỏ hơn một âm điện tử mà "khối lượng của nguyên tử" lại nằm trong cái nhân (gồm các hạt protons, neutrons, quarks, gluons,những hạt nầy không có khối lượng chi nhiều,vậy phải có hạt chưa t́m thấy?). "Hạt" tạo ra khối lượng của vật chất ? Do vậy có 6 nhà bác học đưa ra giả thuyết : Phải có một hạt nữa,hạt này tạo ra khối lượng. Quí vị đó là Robert Brout, François Englert, Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen, Peter Higgs và Thomas Kibble. Tiên đoán về sự tồn tại của hạt boson này được công bố độc lập trong ba bài báo khoa học năm 1964. Cái hạt chưa biết nầy được đặt tên là hạt Higgs (tên khoa học gia Ái Nhỉ Lan Peter Higgs).

-Từ đó trở đi ba “máy va chạm hạt nhân nguyên tử không lồ” trên thế giới ra công t́m kiếm coi hạt Higgs có hay không. Ngày 4-Jul-2012 th́ bên Tây Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN) công bố là đă t́m ra hạt Higgs qua hai nhóm nghiên cứu khác nhau trên máy gia tốc LHC ở biên giới Pháp - Thụy Sĩ, chắc chắn đến 99,9999%.

 Từ điều nầy chúng ta thấy khoảng trống không trong nguyên tử rất lớn, c̣n hạt âm điện tử và nhân nguyên tử chỉ có tí xíu thôi.

Vật chất trống không. "Trống không" có nghĩa là không chứa ǵ cả, khối vật chất đặc như các hạt có thể tích không đáng kể.(GS/HCĐ) 

 Nếu chúng ta cứ châm chú về điểm:

"Một âm điện tử lớn hơn cái nhân. Cái nhân (nucleus) nhỏ hơn một âm điện tử mà "khối lượng của nguyên tử" lại nằm trong cái nhân" th́ chúng ta không biện chứng được về "Năng lượng tối",v́ trong nguyên tử không có không gian để electrons di chuyển.

 Nh́n vào câu kềt luận th́ chúng ta mới thấy "khoảng trống không trong nguyên tử rất lớn", "Vật chất trống không" đó là "Trọng khối nguyên tử".

 Trọng khối nguyên tử = Trọng khối nhân + Trọng khối electrons

Như thế chúng ta thấy "Trọng khối nhân" nằm trong "Trọng khối electrons".

Trong nhân (nuclear) lại có "hạt Higgs" nên tạo ra trọng lượng quáng tính cho "trọng khối nguyên tử",nếu chúng ta tính "trọng khối nguyên tử" bằng đơn vị gram,th́ trọng lượng đó sẽ bằng 6.022×1023 (hằng số Avogadro) nguyên tử thật.

 Nguyên tử có trọng lượng là nhờ có "hạt Higgs","hạt Higgs" c̣n gọi là "Hạt của Chúa",như thế chúng ta thấy "hạt Higgs" như là "siêu năng lượng".

 Tại sao tôi gọi "hạt Higgs" là "Siêu năng lượng":

-Thứ nhật "hạt Higgs" tạo ra trọng lượng cho các hạt khác.

-Thứ hai.Khoa học vẩn chưa định h́nh được "hạt Higgs".

 Chúng ta đem vấn đề này so sánh với vạn vật trên Địa cầu,mọi vật có trọng lượng nhờ có trọng trường (gravity) trong Địa cầu,nhờ thế vạn vật không lúc nào cũng gắn liền với Địa cầu.Trọng trường được tạo ra là do Địa cầu xoay th́ dung nham bên trong xoay,v́ dung nham ở thể lỏng xoay qúa chậm nên có quáng tính ngược chiều với vơ Địa cầu,do đó sinh ra điện năng (năng lượng) tạo ra trọng trường trên Địa cầu.

 "Hat Higgs" nằm trong nhân (nuclear) sẽ ảnh hưởng bởi đến sức xoay của trọng khối protons trong nhận,nhưng "hạt Higgs" th́ chịu ảnh hưởng tất cả các hạt trong nguyên tử.nên có quáng tính xoay chậm hơn "trọng khối prontons" trong nhân,như thế "hạt Higgs" sinh ra năng lượng,là "siêu năng lượng".

 Trong so sánh này để chúng ta thấy:Trong nguyên tử "trọng khối electrons" và "trọng khối nhân" liền nhau (như vạn vật gắn liền với vơ Địa cầu) có chuyển động xoay,"hạt Higgs" trong nhân (như dung nham trong vơ Địa cầu) chỉ có lực tác động bên trong "trọng khối nhân",v́ sự chuyển động tự do này nên chậm hơn sinh ra quáng tính nghịch chiều với "trọng khối nhận" và "trọng khối âm điện tử",do đó năng lượng sinh ra. 

"Năng lượng tối" này phủ đầy trong Vũ trụ,là dạng năng lượng vô h́nh có tác động mạnh cho các vật chuyển động như "hạt ảo" và "khí bảo ḥa" xung quanh các v́ sao trong Vũ trụ.

Những máy thăm ḍ Vũ trụ như:

Vệ tinh Planck chỉ t́m ra những chi tiết có độ dao động cực kỳ nhỏ về nhiệt độ của những "khối vật chất" rải rác đều trong vũ trụ.

Như "Khối vật chất" trong dạng "vô h́nh" hay "hữu h́nh",tuy cùng loại nhưng khác nhau về thể chất,do đó t́nh trạng vật lư về nhiệt độ phải khác nhau,không thể góp chung thành một,như thế năng lượng thu vào hoặc phóng ra từ "hạt ảo" có cùng đặc tính mới được máy LHC ghi nhận và phận lượng rơ ràng (26,8% năng lượng thu vào và 68,3% năng lượng phát ra do hạt ảo,5% năng lượng do các tinh thể và năng lượng Mặt trời).

 Lư luận này do bởi Vệ tinh Planck chỉ t́m ra những chi tiết có độ dao động cực kỳ nhỏ về nhiệt độ của những "khối vật chất" mà không nhận được "vật chất" trong vũ trụ là bao nhiêu.Các bạn có thể nghĩ tôi ngông (Am I crazy ?),nhưng không lư giải nào khác hơn v́ đây là biện chứng theo khoa học.

 

Nh́n lại công thức căn bản hóa-học : 

 A+B cho ra C+D 

A và B tự đánh vở phân tử của A và B (hiện tượng phát nhiệt). 

C và D được hợp thành phân tử mới (hiện tượng thu nhiệt). 

Hai tác động tuy có khác,nhưng hợp thành Chất bảo-ḅa trong "hạt ảo" có tác động như kết qủa của C và D,đó là sự trở về của nguyên tử.

Bảo-ḥa là hiện tượng hóa học không thuần về tính vật lư ban đầu của 2 chất hợp thành,mà trở thành một "vật chất mới" có tính vật lư đặc biệt. 

 Trong số nguyên tử khí chỉ có electron của Helium dễ bị tách rời nhất,v́ trọng khối nhân và trọng khối electrons gần bằng nhau (2 protons+2 electrons),sự liên kết giữa nhân và electron dễ bị tách rời trong nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của Địa cầu,đó là nhiệt độ ban ngày của Mặt trăng (moon),nên trên Mặt trăng có nhiều He-3 .Phân tử Helium cũng dễ tách rời bảo-ḥa trong độ lạnh ṿng đai Uranus-Neptune-Poluto,v́ sự co rút của nuclears và electrons không đồng nhất,tác động liên kết không bền,do đó electron di động dễ dàng trong nguyên tử nên có sự giao động "hợp lại" và "tách rời" liên tục xẩy ra,làm nguyên tử Helium lúc hịện lúc ẩn trong dạng "Hạt ảo".

 Riêng electron trong hydrogen th́ rất bền khó tách rời trong nhiệt độ b́nh thường nhưng dễ di động trong nhiệt độ cực lạnh,v́ electron của hydrogen so với nhân (1 proton) chỉ bằng 1/10,000 (atmw là 1,0078 trong đó proton 1,0073 và electron 0,00054859), đem so với một neutron có trong khối 1,0087 amu th́ hydrogen chưa hẳn là một nguyên tử trung tính hoàn toàn,như thế trong dạng ảo của hydrogen,th́ sự kết nối giữa electron và nhân trong trọng khối của nguyên tử như con thoi chạy qua chạy lại liên tực không ngừng.

 Helium và Hydrogen là 2 nguyên tử nhỏ nhất nh́ trong 103 nguyên tử,chúng có cấu kết đặc biệt nhất trong nguyên tử (trọng khối protons trong các nguyên tử gần bằng nhau,nhưng trọng khối electrons của từng nguyên tử th́ có khác nhau),trọng khối electron của Hydrogen th́ nhỏ nhất,trọng khối electrons của Helium th́ lớn nhất).Các nguyên tử tuy có khác về cấu trúc, nhưng trang thái thu nhiệt và phát sinh nhiệt đều cùng một nguyên lư cho hầu hết các nguyên tử.

 Do đó trên lănh vực vi ba về thu nhiệt có khác với vi ba về phát nhiệt.Vi ba về phát nhiệt là vi ba của electron tách rời nhân nguyên tử nên nhiệt độ nóng hơn,v́ thế các vệ tinh hoặc máy thăm ḍ Vũ trụ ghi nhận 2 nhiệt độ khác nhau từ nguồn thu nhiệt (bảo-ḥa) và nguồn phát ra nhiệt (phóng xạ),nhưng thực ra 2 nguồn nhiệt này đều cùng phát ra từ "hạt ảo".Do đó chúng ta thấy hiệu suất 41,5% năng lượng này là "Năng lượng tối" phát ra từ "hạt ảo" mà Vũ trụ nhận được. 

Siêu năng lượng :

Đây không phải là "super ennergy" mà là năng lượng ngoại hạng trong "Năng lượng tối",có khả năng "điều tiết ổn định" 2 vùng nhiệt độ khác nhau,như vậy "Siêu năng lượng" vẩn là "năng lượng ảo" xung quanh "hạt Higgs",trong nhiệt độ dưới 0 độ K "hạt Higgs" tự do trong nhân nguyên tử ảo.

 Trong trạng thái nguyên tử ở độ lạnh âm 0 độ K,hầu hết vật thể như vô h́nh,trong khi đó "hạt Higgs" tựa như "hạt ảo" duy nhất tồn tại trong không gian trống rổng này."Hạt Higgs" có tính di động tự do trong nhận,v́ "hạt Higgs" không có "trọng khối" nhưng có "trọng lượng".(không có "trọng khối" nên không gắn liền với các hạt khác,v́ các hạt như protons,electrons đều có "trọng khối",chính "trọng khối" này gắn liền nhau nên nhiệt truyền dễ dàng trong chuyển động cùng vận tốc,"hạt Higgs" không có "trọng khối" nên không gắn liền với các hạt khác,tạo nên quáng tính ngược chiều trong chuyển động của nguyên tử,v́ thế "hạt Higgs" có nhiệt độ đặc biệt hơn).

 Trong độ lạnh 0 độ K , hầu như chỉ c̣n là "hạt Higgs",như thế những "vật thể vô h́nh" dồn dập vào "Trung tâm" làm áp suất tăng cao tạo, dồn nén "hạt Higgs" nóng lên rồi gây ra sự "Nổ".

 Mổi lần "Nổ" làm "Trung tâm" trương ph́nh ra,không biết đă được bao nhiêu lần mới đến "Vụ Nổ Lớn" rồi sinh ra Vũ trụ hoàn chỉnh như ngày nay: 

 Bên ngoài th́ có "bức xạ phông vũ trụ",bên trong th́ có dăy Ngân hà hằng hà sa số các v́ sao và một Thái dương hệ trong đó có Địa cầu nơi đă sinh ra vạn vật gồm cả con người.

 Địa cầu là mô h́nh của một nguyên tử,do đó LKC tôi ví "hạt Higgs" như khối dung nham trong Địa cầu",cả 2 cùng có một nguyên lư là có bị ảnh hưởng của nhiệt nhưng không là vật để nhận nhiệt,v́ giữa dung nham với vơ Địa cầu cũng như giữa "hạt Higgs" với nhân có môt năng lượng đặc biệt nằm giữa chúng,đó là "siêu năng lượng",năng lượng này lúc ẩn lúc hiện liên tục không ngừng,dù không thấy rơ chúng ta vẩn có cảm giác như là liên tực,hiện tượng này tựa như : Mặt trời có một quầng khí quây xung quanh (vành nhật hoa) nóng hàng triệu độ nhưng rất loăng,ṿng khí đó là "siêu năng lượng",độ nóng này không truyền nhiệt vào Mặt trời cũng như không tỏa nhiệt ra khắp Vũ trụ..

 Như thế chúng ta thấy chính "hạt Higgs" là nguyên nhân bắt đầu sinh ra Vũ trụ,chính "hạt Higgs" tạo nên "trọng trường" trong một nguyên tử, do đó  nguyên tử mới có trọng lượng.

 Vậy "hạt Higgs" phải có trọng lượng,như thế "hạt Higgs" nặng bao nhiêu khoa học vẩn chưa xác định được mà vẩn gọi là "hạt của Chuá",trong khi đó khoa học đă tính được trọng khối proton hydrogen là 1,0073 mà không nói rơ trọng khối nhân hydrogen là bao nhiêu ?Khoa học cũng đă hoàn tất bảng phân loại tuần hoàn theo thứ tự số protons trong nhân nguyên tử,thế mà vẩn chưa xác định hạt proton có trọng khối là bao nhiêu ? Có phải "hạt proton" có nhiều dạng ? 

 LKC tôi vẩn quan niệm : Trọng khối tất cả protons đều bằng nhau,trong quan niệm này con người sẽ có những khám phá mới trong quan niệm bảo-ḥa,bởi tất cả sự kiện trong Vũ trụ đều có liên quan đến Địa cầu v́ đều cùng từ "hạt Higgs" và phát triển theo cùng một "định luật thiên nhiên" đó là sự bảo-ḥa giữa các vật thể ? 

  

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
14/7
/2015

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com