Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Mùa Đông Trên Đất MẸ

  ***
 
Thu đi đông đến rét lại về.
Lạnh người viễn xứ vọng quê hương.
Ngàn dặm cách xa ḷng nhung nhớ.
Mong đợi mai sau sớm trở về.
Đất nước bao ngày ta vắng mặt.
Tính tṛn đă có tứ tuần hơn.(1)
Cảnh xưa năm cũ chừ biến đổi.
Ta đây tưởng nhớ biết bao chừng.
 
Trong cảnh mùa đông ngày năm ấy.
Trời thường phe phảy với cơn mưa.
Đủ buốt thân ta chiếc ào trần.
Rét kia the thẻ ḷng se lạnh.
Cảm buồn cái lạnh của mùa đông.
Mùa đông quê nhà như gợi nhớ.
Năm xưa bao chuyện phủ ấm ḷng. 

Ghi chú: (1) 40 năm


 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 16-12-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com