Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Kiếp Người

  ***

Việt-Nam ta lắm anh tài.

Nếu không thuận thế chữ tai kề tầm

Ngoài ra toàn lũ tặc lâm.

Ăn trên ngoài trước vô tâm với đời.

Miệng th́ yêu nước lắm lời.

Nhưng ḷng nham hiểm chẳng rời ḷng tham.

Chuyện làm nhiều lúc lam nham.

Miễn sao tiền đến đầy nhà bọn quan.


 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
 

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com