Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Hững Hờ Quá Đi

 

  *** 

 

Chẳng may đưa đẩy ghe trôi.

Bấp bênh sóng nước kéo lôi tấp bờ.

Em đang trông ngóng đợi chờ.

Mong thuyền anh đến kịp giờ nước lên.

Ghe em đặng khỏi lênh đênh.

Tránh xa con nước lềnh bềnh giữa sông.

Chờ anh em phải ngóng trông.

Thuyền anh có đến hay ḷng bận ai.

Rơ ràng em chẳng đoán sai.

Anh đang đấu chén lai rai bạn bè.

Nghĩ chi sao cứ lè phè.

Chán chi thế cuộc nào dè buông tay.

Làm trai cho đáng nên trai.

Biết thời tạo thế tương lai hiển đời.

Em đây chỉ có bấy lời.

Mong anh trở dậy kịp thời chỉnh trang.

Như ngày đầu buổi hiên ngang.

Ṭng quân giữ nước vai mang nợ đời.

Chớ nên để chúng bạn chơi.

Mày râu một mức nhớ lời nhé anh.

Mau lên về kịp đúng canh.

T́nh chàng ư thiếp lời chanh mật ḷng.

 

  

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Được-Lời (LCK)

Ngày 12/06/2013

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com