Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

HÓA HỌC HÀI H̉A

Bài viết dưới đây được viết cho ngày họp mặt Trường HH/PTSG Ngày 28-10-2012


  ***

Bao năm trời không gặp.
Nay họp lại chốn này.
Quanh chiếc bàn không cạnh.
Gợi lại chuyện năm xưa.
 
Trong những ngày lên lớp.
Gắn sức học chuyên cần.
Dưới mái ấm trường xưa.
 Tại Phú-Thọ Sài-G̣n.
 
Chuyền nhau cùng thực tập.
 Với những bài khác biệt.
Chia thành ra nhiều nhóm.
 Phải hoàn tất trong ngày.
 
 Có ai nhận ra đây.
Học hành mau chóng tới.
 Trong khi làm bài mới.
 Chúng ta vẩn ôn bài.
 
 Hai năm dài đăng đẳng.
Trong pḥng tập thí nghiệm.
 Bao nhiêu lần thực tập.
 Bấy nhiêu lần ôn bài.
 
Hôm nay ta gặp nhau.
 Hàn huyên chuyện năm nào.
 Tưởng nhớ ngày tháng củ.
 Chung dưới mái trường xưa.
 
 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
 

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com