Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa có tên là Crown Imperial, dịch tiếng Việt ta là Vương miện hoàng đế. Tên đầy đủ của hoa là Fritillaria Imperialis thuộc chi Fritillaria của họ Liliaceae t́m thấy ở vùng cao-nguyên ở Iran, Afghanistan, Pakistan và dăy Himalaya. Ngày nay hoa được trồng nhiều tại Vương-quốc-hoa Hà-Lan.

 

Người sưu tầm hoa (Kỳ-Tiên) có hỏi hoa này ở Việt-Nam có không? Và tên hoa là ǵ? Xin lên tiếng để cùng biết với. Riêng tôi v́ thường nhớ đến Việt-Nam, thấy mặt hoa thường nh́n xuống đất, nơi đă sinh ra hoa nên tôi viết bài đặt tên cho hoa.

 

Hoa Hoài Hương

  ***
 

 Hoa xem dáng vẻ trông hơi lạ.

Tàng hoa không hướng ánh mặt trời.

Đóa hoa chun chút chùn mặt xuống.

Dáng tựa ưu-tư thẹn với đời.

Đời đâu hờ hửng hoa dang dỡ.

Dù hoa tan tác giữa rừng hoang.

Hoa kia đời đó chung là một.

Mảnh đất thân quen hoa lẫn đời.

 

Hoa hơi bở-ngỡ lúc vào đời.

Đời càng lưu luyến cành hoa xinh.

Hoa đời chung chạ cùng sương gío.

Gợi bóng thân quen chứa đậm t́nh.

Có người đă hỏi hoa ǵ thế.

Trong tiếng Việt ta gọi hoa chi?

Dù biết đó là hoa vương-miện.

Bởi người khác xứ đặt cho hoa.

 

Sao người t́m hoa không tự đặt.

Tên hoa do chính ḿnh t́m thấy.

Biết rằng hoa đến đời xinh đẹp.

Với vẻ thẹn chùn mặt hướng nguồn.

Trên mảnh đất vun hoa đẹp nét.

Thẹn thùng trong dáng vẻ đáng yêu.

Thôi ta cứ gọi hoa hoài hương.

Cùng hoa vơi bớt nỗi nhớ nguồn.

  

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Tháng 07-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com