Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Internet

 

HAI BÀ TRƯNG

*** 

 

  Ngược ḍng lịch-sử của bốn ba.
  Hai bà Trưng đứng lên khởi nghĩa.
  Từ Phong-châu dựng cờ cứu nước.
  Cửu-chân Nhật-nam cũng một ḷng.
  Giết Tô-Định trả mối thù chồng.
  Giúp dân t́nh dựng lại quốc-gia.
  Lấy Mê-linh làm nơi dựng nước.
  Tự xưng ḿnh vua nước Việt-nam.

    Với khí thế dân t́nh lúc đó.
   Sáu mươi lăm thành Bà chiếm được.
   Bên Đông-Hán tỏ ra lo lắng.
   Sai Mă-Viện thống lảnh ba quân.
   Vi thế côi khó phương chống cự.
   Nên rút về cố thủ Cẩm-Khê.
   Rồi chạy đến Hạt-môn cầm cự.
   Sau cùng tuẩn-tiết tại Hát-Giang.
 
   Tưởng công Bà dân ta ghi nhớ.
   Hằng năm ngày sáu tháng hai âm.
   Lễ tưởng niệm trang nhả linh đ́nh.
   Để tỏ ơn một ḷng kính mếm.
   Cũng nói lên tấm ḷng yêu nước.
   Giới nữ nhi khí phách hùng anh.
   Truyền đến đời sau con cháu rơ.
   Việt-Nam ta có nữ anh tài.
 
   LkChương  (feb-27-2012)

 

 

 

 

Nhớ công ơn 

 

Thật cảm động ḍng tâm tư đă khuất.

Gần hai ngàn năm lịch sử Tiên Rồng.

Giết tham tàn chống xâm lược dă man.

Dựng lên nước Việt-Nam người phụ nữ.

Sử oai hùng vang đến tận mai sau.

Dân Việt đă dập tan mầm phương Bắc.

Chí oai hùng vang văng vẩn đâu đây.

Ngày quật khởi không xa tầm trước mắt.

Diệt tham ô bè lũ sợ quân Tàu.

Trong tiếng gọi Trưng Vương ngàn năm trước.

Được-Lời (LKC) Ngày 23/10/2015     

 

 

 

 

 

Được-Lời (LKC)

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
2015

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com