Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

GIÀN KHOAN HD-981

Biểu Tượng Của Thực Dân Mới

LIÊN KHÔI CHƯƠNG

 

  

 

Ngày 4/5/2014, vụ giàn khoan HD 981 của Trung-Quốc đặt tại địa điểm cách đảo Lư-Sơn Việt-Nam 119 hải lư, nằm trong vùng hải phận kinh tế 200 hải lư của Việt-Nam, đây là tin của truyền thông quốc tế đăng tải, điều này cho chúng ta thấy: Thế giới đă có lập trường về chính trường Việt-Nam.

 

 Theo bài viết ngày 16/5/2014 của RFA, một nghi vấn về "Đặc công TQ kích động biểu t́nh bạo động ?". Như theo lời nhà báo Nguyễn-quốc-Thái: "Không bao giờ những người xúi giục khích động lại dán trên mặt họ là tôi bị sai bảo để kích động vụ này". Điều mà chúng ta có thể nghĩ đến ở đây là bọn tay sai đương muốn hoạt động mạnh để tạo điều khiện thuật lợi cho Trung-Quốc sắp xếp kế hoạch mở rộng chiến tranh một cách hợp pháp, đó là bảo vệ người Trung-Quốc trên đất Việt-Nam như Putin hâm he đưa quân vào Ukraine để bảo vệ người nói tiếng Nga trên đất nước này. Hăng tin Mỹ UPI, ngày 14/05/2014 có bài phân tích của Jeff Moore về hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam, cùng với việc Nga sáp nhập Crimée, như một chiến lược gọng ḱm của Trung Quốc và Nga chống lại ảnh hưởng của Mỹ, v́ theo Bắc Kinh, Hoa Kỳ đang suy yếu, khó có thể đối phó cùng một lúc với một cuộc chiến trên hai mặt trận. Nhưng ngược lại Mỹ không can thiệp bất cứ lănh vực nào, mà chỉ cho Trung-Quốc và Nga biết: "Các anh vi phạm luật quốc tế".


 Từ vụ giàn khoan HD-981 nẩy sinh ra Việt-Nam Đ̣i kiện Trung-Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên-hiệp-Quốc về sự vụ quần đảo Hoàng-Sa, nhiều người cho rằng: "TQ sẽ dùng quyền phủ quyết" để không thụ lư vụ kiện. Có ai c̣n nhớ vụ LHQ đưa TQ vào HĐBA/LHQ đă khước từ THDQ (Đài-Loan) không có chân trong hội đồng này, v́ 4 nước Mỹ Nga Anh và Pháp đồng quyết định, Trung-Hoa Dân-Quốc phải đứng ra ngoài HĐBA/LHQ để 4 nước c̣n lại quyết định. Nhưng ngày nay muốn lập lại biểu quyết này (đặt TQ ngoài HĐBA/LHQ), chắc chắn Nga sẽ không đồng ư để TQ đứng ngoài HĐBA/LHQ, nên việc Việt-Nam kiện Trung-Quốc chỉ là vấn đề dàn dựng bên ngoài của CHXHCNVN để che mắt nhân dân Việt-Nam. Tôi xin kể một câu chuyện về "Khổ nhục kế" để mọi người cùng suy ngẫm :

 

 Khổ nhục kế. kế 34 trong 36 kế Tôn-Tử.

 

 Trong kế hoạch lợi dụng Thái tử nước Tề Giao-Sư để quấy nhiễu nội t́nh nước Tề bị thất bại bởi quân sư Tôn-Tẩn. Bàng-Quyên (nguyên soái nước Ngụy) chuyển sang kế sách khác muốn bắt sống Tôn-Tẩn, nên quyết định đánh nước Hàn.

 

 Thái tử nước Ngụy đương làm con tin tại Hàn, nên Ngụy Vương sai sứ thần đến Hàn xin Hàn Vương cho Thái tử nước Ngụy về nước thăm hoàng hậu đương bịnh nặng, Hàn Vương khó quyết định nên bàn kế sách đối phó, Tả Đại-phu khuyên dùng kế mỹ nhân để mê mụi Thái tử cũng để trả lời sứ thần Ngụy là Thái tử không muốn trở về. Kế tiếp Bàng -Quyên sai Bàng-Thông đến uy hiếp Thái tử Ngụy, nếu Thái tử không về thần sẽ giết Thái tử, lời uy hiếp Bàng -Thông làm Hàn Vương bối rối, quần thần nước Hàn bảo đây chỉ là lời hăm dọa của Bàng-Thông, nhưng Bàng-Thông làm thật, đâm một gươm chí mạng vào người Thái tử khi có toán hộ vệ quân nước Hàn đến bảo vệ Thái tử Ngụy, Bàng-Quyên trở ngược thế cờ, chính quân Hàn thí nhác gươm chí mạng giết hại Thái tử Ngụy. Trong t́nh lư này Hàn Vương yếu lư, v́ không bảo vệ được con tin, nên phải giao xác chết Tả Đại phu cho Bàng-Thông cùng đưa Thái tử về nước Ngụy để tạ tội Ngụy Vương. Đây là khổ nhục kế của Bàng-Quyên dùng nhục thể Thái tử Ngụy để dàng dựng một cuộc chiến tranh giữa Ngụy và Hàn.

 

 Qua mẩu chuyện vừa kể trên, chúng ta thấy Ngụy Vương dùng Thái tử Ngụy trong "khổ nhục kế", th́ ngày nay Trung-Quốc đem dân TQ làm cuộc hy sinh cho một cuộc chiến VN-TQ mà bọn CS/QT dàn dựng từ năm 2012.

 

 Trong bài"Trung-Quốc binh khí đại toàn" của Hoàng-Cầu thời báo viết:"TỔ-QUỐC LÂM NGUY, "ṭan dân phải đứng lên tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm là dân-tộc Việt-Nam, hăy giết hết bọn giặc Việt-Nam làm vật tế cờ cho trận chiến đảo Tây-Sa (Hoàng-Sa Việt-Nam, hải quân Trung-Quốc bị hải quân Việt-Nam Cộng-Ḥa đánh ch́m soái hạm chỉ huy Trung-Quốc), đánh Việt-Nam để răn đe các nước láng giềng khác buộc chúng phải lùi bước, lấy chiến tranh để tập luyện quân-đội Trung-Quốc, để pḥng ngừa sự xâm lăng của các nước khác, hăy diệt VN để các nước khác đừng ḍm ngó tới Tam-Sa và cho thế-giới thấy rơ sức mạnh quân-đội nhân dân Trung-Quốc". Trong khoảng năm 2012, Trung-Quốc muốn lợi dụng chiến tranh, để triệt hạ tiềm lực của các tộc dân Việt, Măn, Mộng, Hồi và Tạng.

 

 

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
Ngày 28-05-2014

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com