Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại
tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

DUYÊN THUYỀN...

  ***
 
Nhận tin bạn qua chiếc thuyền tôi.
Được may mắn là niềm hạnh-phúc.
Nghe bạn kể chuyện thuyền của bạn.
Đă đến Phi không kề cập bến.
Thuyền lâm nạn cách bờ chẳng xa.
Nên mọi người cùng nhau bơi đáp.
Chuyện hăi-hùng nên đáng ghi ḷng.
Thật mến phục kính cẩn nghiêng ḿnh.
 
Có nghị lực và đầy sự sống.
Nên chuyện đời mọi việc hạnh thông.
Tin bạn khỏe ḷng tôi tŕu mến.
Chúc bạn hiền hạnh-phúc đời này.
Cho con cháu và cả gia-đ́nh.
Cho cuộc sống ngày thêm bền vững.
Chuyện của thuyền nhiều không thể kể.
Nhắc lại rồi chỉ nhớ chuyện xưa.
 
Chuyện ngày nào chỉ toàn mộng đẹp.
Nói vui cườ́ dáng vẻ hồn nhiên.
Để nó qua tựa như gió thổi.
Như mây kia lơ lửng từng trời.
Tạo cảnh đời đẹp tựa chiêm bao.
Không vấn vương bởi ṿng tục lụy.
Nên để ḷng đến đấng từ bi.
Là duyên-phận của đời nhân-ái.
 
 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
(15-04-2012)

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com