Trang Thơ & Truyện: LIN KHI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIN KHI CHƯƠNG


Cựu học sinh
cc trường Trung học:
 

* Bn Cng:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần Bnh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang tr: L Thị Lộc

 

Đo Hải-vn

  ***
 
Nước ta c lắm đường đo.
Đo l đường dốc cao hơn đường bằng.
Như đo Bnh-t Ninh-Ha.
Ru-R Rọ-Tượng đo gần Nha-Trang.
Tới đo Cả qua Đại-Lnh.
Đến Tuy-Ha l xứ cốm bắp rang.
Mi cứ đi khỏi Tuy-Ha.
C-Mng gạch nối Sng-Cầu Qui-Nhơn.
Hải-Vn nằm giữa hai thnh phố trn.
Tn đo hầu hết chữ Ta.
Chỉ tn đo ny lại gọi tiếng Hoa.
Ni ln nghĩa cảnh đo.
My thường bao phủ ni non hằng ngy.
Cảnh đo thật đẹp quanh co.
Đường đi ngoắc-ngho mun phần hiểm nguy.
Theo trong ci tn đo.
Th người khng chữ mặc đo tn chi.
Gọi sao cũng chỉ l đo.
Cần chi phn biệt ganh đua với đời.
ny đ c từ lu.
Nn dn thời đ gọi l đo My.
Chữ ny vốn thật chữ Nm.
Đọc theo chữ Hn đ l Hải-Vn.
Dn ta đọc tiếng Việt ta.
Tiếng Nm phải đọc Biển-My r rng.
Biển-My c nghĩa l g ?
L vng như biển chỉ ton l my.
Dn ta gọi đ đo My.
Tn ni đ gọi từ vua đời Trần. (1)
Sao ta lại gọi Hải-Vn.
Tiếng ny được gọi vo thời Hậu-L. (2)
Thnh-Tng vốn sẵn nh thơ.
Ngọc ngn đột xuất chữ vng đề ngay.
Hướng về xứ Huế đa tnh.
Hải-Vn-Quan chnh ngỏ vo Cố-Đ.
Hướng về Đ-Nẵng x bồ.
Thin-Hạ Đệ-Nhất Hng-quan ra đời.
Mi đến Minh-Mạng Nguyễn triều.(3)
Chữ vng mới được khắc vo đ xanh.
Từ nay ta c tn đo.
Hải-Vn được thế Biển-My thời no.
Lng người vẩn nhớ bng khung.
Đo My vương vấn, tnh qu-hương nồng.
Tnh người ở chốn nhn-gian.
Người trong một nước phải đm lấy nhau.
Sao cho c nghĩa c tnh.
Tnh nh nợ nước mi lồng trong tim.
 
Lin Khi Chương (mars-11-2012)

 

CH THCH:


1.-Sau khi đại thắng qun Nguyn, tnh hnh nước nh được yn ổn, vua Trần-Nhn-Tng đi du lịch sang Chim-Thnh, vậy chnh Trần-Nhn-Tng l người đầu tin qua đo My. Khi trở về nước Nhn-Tng c muốn gả Huyền-Trn cho Chế-Mn vua nước Chim-Thnh, vua lc ny l Trần-Anh-Tng đồng với vua cha, khi Chế-Mn chịu dng 2 chu: chu v chu R cầu xin cưới Huyền-Trn cng-cha.


 2.-Vua L-Thnh-Tng, năm canh Dần (1741), dừng chn tại đo My, ng bn lưu lại mấy chữ HẢI-VN-QUAN l cửa hướng về Thừa-Thin v 6 chữ kia l THIN-HẠ ĐỆ-NHẤT HNG-QUAN l cửa hướng về Đ-Nẵng, v l lẽ ny nn ti nghỉ khi L-Thnh-Tng dừng chn lại trn đo, trn đo c sẵn 2 chữ Hn ni trn, nếu đọc theo m Hn ngữ đ l Hải-Vn, nếu đọc theo chữ Nm ta đ l Biển-My.


V chữ Nm ta viết giống như chữ Tu, chỉ người c học qua mới biết đọc.


3.-Thời Minh-Mạng (1821).

 

 

 

 

LIN KHI CHƯƠNG

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIN KHI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com