Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

CỒN ĐÀO

 

  *** 

 

Mong chàng gặp phải điều hên.

Tắp thuyền đúng chỗ kề bên hàng đào.

Em đang tựa đó đón chào.

Tận cuối đuôi cồn đôn đáo đón đưa.

Chào mời khách lại buổi trưa.

Đón anh luôn thể đặng thưa vài lời.
Đêm trăng em sẽ đón mời.

Thuyền anh rảnh lúc kịp thời vào kênh.

Kẻo không mắc cạn chênh vênh.

Thuyền không bến đậu chổng kênh cạnh cồn.

Không may th́ réo nghe hôn?

Cho em nhận rỏ hướng cồn anh đeo.
Chớ rằng nước cạn chắc cheo.

Bỏ lơ cuộc hẹn chẳng leo lên cồn.

Phải chăng anh đă mất hồn.

Sợ em lẻo nhẽo lộn cồn hay sao?

Cồn đây đang lúc chao đao.

Nước lên sẽ đẩy em lao khỏi cồn.

Anh nên chớ có bồn chồn.

Giữ thuyền cho khéo vững ḷng bơi qua.

T́nh anh em vẩn thiết tha.

Chờ thuyền anh đến tựa phà em lên.

   

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Được-Lời (LCK)

Ngày 13/06/2013

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com