Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân mùa Giáng Sinh Xin chúc
các Bạn và Quý Quyến 

   - Noel 2015 thật vui vẻ .

   - Năm 2016 được nhiều An - Lạc.

 

 

Chúc Thọ

 

*** 

 

Biết bao thời khắc qua đi.

Trầm tư cảm thị có chi muộn màng.

Thu sang đông đến cũng tàn.

Xuân thời hoa nở ngút ngàn thới lai.

Chuyện đời thử hỏi mấy ai.

Trăm năm tuổi thọ vị lai đang chờ.

Chúc cho may mắn không ngờ.

An khang khoẻ mạnh ngày giờ đều vui.

Mặc đời thế sự tới lui.

Thân nhàn trí mẫn không lùi là may.

Chúc nhau trăm tuổi cao bay.

B́nh an phúc lạc ḷng đầy thanh cao.

Thanh Ḥa Thái Lạc ước ao.

Cho người tại thế biết bao nỗi mừng.

Sống lâu triết lư cầm chừng.

Vui đời an lạc chẳng ngừng tới thân.

Từ bi dĩ đạo là chân.

Hân hoan sinh nhật chăm cần sắc son.

Chúc cung Thọ Tỷ Nam Sơn. 

Phước Như Đông Hải ngàn ngôn nguyện cầu.

 

 

 

 

Được-Lời (LKC)

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Dec. 2015

 

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com