Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Cha Dạy

  ***

Chân lư đà có sẵn.

Hăy tự t́m hiểu ư.

Riêng tôi Ba chỉ dạy:

"Cái ǵ không thuộc ḿnh,

th́ ḿnh đừng có nhận"

Trông lời tuy đơn giản.

Nhưng ư nghĩa không ngờ.

Tôi hiểu lời người dạy.

Đừng tham lấy của người.

Trong ngày lễ của cha.

Tôi xin tự nhắc lại.

Tưởng nhớ đấng sinh thành.

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 25-05-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com