Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh Thu

  ***
 


Thu đă đến trời như đà mát dịu.

Nóng  bớt đi không như những ngày hè.

Ngày trở mát sau buổi chiều nắng mất.
Đêm trở về lành lạnh rét tâm hồn.

Trong cảnh vắng đêm dài đầy cô tịch.

Chuyện năm xưa man mát lại bay về.
Cùng vớt lá từ trên cành rơi xuống.

Như đùa vui điếm lá được bao nhiêu.

 

Thu là thế bao nổi niềm tưởng nhớ.
Từng lá rơi gợi lại bóng người về.

Lá thu vàng lấp lánh phủ trời xanh.

Khi nắng chiều sắp chen vào đêm tối.

Gío nhẹ thổi đở đưa ngàn lá rụng.

D́u từng chiếc đáp xuống băi yên lành.

Trong cảnh thu bao năm hề có đổi.

Nhớ lại ngày vui nhặc lá thu rơi.

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG

 Ngày 07-08-2012
 


 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com