Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh QUÊ

  ***
 

Quê-hương đậm nét t́nh dân-tộc.
 Gợi người viển xứ tỉnh cơn mơ.
Bao năm phiêu bạc nơi đất khách.
Núi sông man mác chạnh tấc ḷng.
Giang-sơn cảnh đẹp nhiều lưu luyến.
Nhắc nhở người đi lắm chuyện xưa.
T́nh quê t́nh nước t́nh chốn củ.
 Dạt dào tưởng nhớ lại quê-hương.

 
 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 11- 07-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com