Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

Cái Đ̣n Gánh

  ***
 

Một cái đ̣n ta dùng để gánh.
Được chẻo chuốc hai đầu nhỏ lại.
Có hai ngấn tựa ở hai bên.
Để giữ vững vật treo lên nó.
Bụi tre sau nhà che nhà mát.
Tre được lấy để chuốc làm đ̣n.
Trông cánh đ̣n tuy hơi mảnh-khảnh.
Nhưng sức bền chẳng kém chút nào.


Hằng ngày em dùng đ̣n ra phố.
Mang đầy gánh rau đem ra chợ.

Đến trưa về quán xuyến việc nhà.

Lại dùng ḍn tảo tần mọi việc.

Rồi sau đó em đi gánh nước.

Ra đến sông em t́m nước sạch.

Múc đầy thùng em vội gánh về.

Để có nước cho nhà êm thắm.


Trên vai mang nặng hai thùng nước.
Em chẳng hề cảm thấy khó khăn.
Đ̣n cứ nhịp theo từng chân bước .
Đưa đẩy em đi cách lẹ làng.
Nhờ nhịp đ̣n nhún nhảy trên vai.
Bước em đi càng thêm mạnh dạng.
 Một tay giữ đ̣n không bị lệch.
Tay kia thư thả đánh đường xa.


Giữ cho nước vững không tràn mất.
Bước nhịp nhàng trong dáng thảnh-thơi.
Dáng em đi tựa như em chạy.
Mau kịp về lo buổi cơm chiều.

Chuyện nhà chuyện nước em đều gánh.

Có ai hiểu thấu nổi tơ ḷng.

Giang-sơn một cơi ḷng mong đợi.

Ḥa-b́nh thịnh-vượng với vinh-quang.

 

 
 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
ngày 26 tháng 04 năm 2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com