Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Bảo ḥa mây mưa (1)

  ***

Sao đời cứ măi vẫn tranh đua.
Bon chen tranh lấy cái được thua.
Chẳng thấy thế gian nhiều thử thách.
Ảo tưởng tương lai cứ miệt mài.
Đến lúc về chiều ta mới thấy.
Đời đà lảng vảng với thời gian.
Không không có có cùng biến đổi.
Lẫn lộn thiệt hư quyện cùng đời.


Đời là chốn tụ cùng đôi lứa.
Từ chỗ không quen đến một ḷng.
Biết nhau trong cảnh đời xa lạ.
Thân nhau trong lúc biết chân t́nh.
Biết thương biết nhớ lúc phân-ly.
Chung nhau lại có lời hơn thiệt.
Rơ đời có lắm điều khúc-chiết.
Sao ta không cố giữ lấy ḥa.

 

Không-gian đang có nhiều biến đổi.

Người người trông thấy sự đổi thay.

Cứ tưởng mây mưa chuyện thường t́nh.

Chẳng ngờ sự thế hóa thương tâm.

Đấm ch́m thế-gian nhiều sự sống.

Trôi cuốn biết bao sức con người.

Công lao gầy dựng thành mây khói.

Mây mưa phút chốc biến thành không.

 

Trời đất chuyển lây cùng thế sự.

Đời  người lẩn quẩn cái càn-khôn.

Chinh chinh chiến chiến bao ngày tháng.

Tính hơn mấy ngàn năm loạn lạc.

Để đời biết bao chuyện đau buồn.

Khắp cả dân-gian cùng đất nước.

Mấy ai nhận thấy được chữ H̉A.

Dĩ ḥa vi quư lời chân thật.

 

Cứ tưởng rằng nay đă thái-b́nh.

Không màng thế sự lại vô tri.

Cứ mặc thế đời trôi quặn khúc.

Ḿnh th́ yên phận thế là xong.

Không màng sự thế bao ly loạn.

Miển sao yên phận thế là xong.

Mặc đời tự nó trôi theo nước.

Chẳng để ḷng chi chuyện bất ḥa.

 

Biết bao tư-tưởng ḥa nhân thế.

Nhưng người thông hiểu được là bao.

Lư lẽ hơn thua giành gan tấc.

Tranh đua cố chấp quyết không nhường.

Bởi thế người xưa thường nhắc nhở.

T́m kẻ quên lời cùng lư-luận.

May ra mới rơ được ư đời.

Đời ḥa vạn sự thế thời thông.

 

Nhân-sinh thế thái đời chung một.

Ư "t́nh" ư "nghĩa" cuộn cùng đời.

Thế sao nhân thế vẩn thờ-ơ.

Mặc cho thế sự lắm đau buồn.

Không bởi thiên tai cùng hoạn nạn.

Chính người ruột thịt mới đau ḷng.

Không ḥa không biết đâu là qúy.

Qúy chổ nhường nhau sống được "H̉A".

 

** Chú thích(1)

Có H̉A mới có chuyện mây mưa.

Không-gian để chốn ta cùng đến.

Lư lẻ đơn sơ đậm nét đời.

Đời là thế đó phải không anh?

C'est la vie.

Người vô danh.


 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 17-06-2012 (ngày lễ cha 2012)

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com