Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 

Bảo Ḥa Liên Kết
Mạng Vũ Trụ


Liên Khôi Chương

 

  

 

PHẦN 1:
________________________________________

Vũ trụ trong quan niệm khoa học gồm có :


*Năng lượng tối có khả năng làm tăng tốc độ sự dăn nở vô tận của Vũ trụ.
*Vật chất tối, tuy không nh́n thấy, nhưng biểu hiện bằng tác động của trường hấp dẫn rất mạnh, nên có khả năng tập hợp các thiên hà thành từng cḥm và làm trệch hướng những tia ánh sáng, do đó làm biến dạng h́nh ảnh thu được cuả những thiên hà.
*Vũ trụ bao trùm bởi bầu "Bức xạ" dầy đặc được gọi "Bức xạ Phông Vũ Trụ" có nhiệt độ cố định 2, 7° K nằm giữa vũ trụ bên ngoài và Vũ trụ bên trong có cùng nhiệt độ 0° K.
"Vật chất tối" là nguyên tử vô h́nh từ ngoài "Bức xạ Phông Vu Trụ" vào, trong nhiệt độ thích hợp nhận thêm năng lượng (năng lượng dương từ Vụ Nổ Lớn) electron xích gần nhân hơn nên hiện ra h́nh dạng, bởi kết nối lượng tử không bền, electron lại cách xa nhân sinh ra "vật ảo", electron như con thoi lúc rời lúc hợp với nhân :
-Lúc "ẩn" là lúc electron xa nhân th́ phát ra 68, 3% năng lượng (tổng năng lượng tối phát ra từ vật ảoi).
-Lúc "hiện hình" là lúc electron lại gần nhân th́ nhận về 26, 8% năng lượng (tổng năng lượng thu vào từ vật ảo).
-C̣n lại 5% là tổng năng lượng vật thể vừa thành h́nh từ "vật ảo", các Tinh cầu, dăy Thiên hà và tất cả sinh vật trên Địa cầu.
-Tỷ lệ bách phân này là tổng năng lượng ở 0° K từ vật thể di động trong Vũ trụ được ghi nhận bởi máy Big bang LHC. 
-"Vật chất tối" và "năng lượng tối" không h́nh dạng nên máy Big Bang LHC không ghi nhận được, v́ LHC chỉ ghi nhận nhiệt "bức xạ" từ các vật hữu h́nh kể cả "vật ảo", 5% năng lượng trong vật thể là kết quả sau nhiều lần "vật ảo" phóng ra năng lượng, đây là "năng lượng tối" trong Vũ trụ, vậy 5% năng lượng đó gồm 4, 9% "năng lượng tối" cho mỗi vật thể và 0, 1% năng lượng tối từ bên ngoài thấm thấu vào để cùng liên kết mạng Vũ trụ.


Nói rơ hơn: Mổi "vật chất tối" để trở thành "vật thật" th́ đă phóng ra 95, 1% "năng lượng tối", chỉ c̣n lại 4, 9% "năng lượng tối" trong mổi "vật thật".
"Năng lượng tối" có khả năng làm tăng sự dăn nở các nguyên tử và giúp bảo-ḥa trở thành những vật thể gắn liền chặc chẽ hơn, do bởi "năng lượng tối" sinh ra từ "vật chất tối" nên có khuynh hướng trở về trong nguyên tử, bởi thế trong tiến tŕnh bảo-ḥa vật thể trong Vũ trụ chỉ có nguyên tử khí ở dạng phân tử, nên "năng lượng tối" là bảo-ḥa duy nhất để kết liền với các vật thể bên ngoài.


-Những bảo-ḥa có trọng khối nhỏ dễ trở thành "năng lượng âm" trợ tiếp cho những bảo-ḥa khác kết thành những bảo-ḥa có trọng khối lớn dần rồi trở thành Thiên hà, tinh cầu và thiên thạch.


Ban đầu Vũ trụ do sự thành h́nh "vật ảo" từ "vật chất tối" mà sinh ra "năng lượng tối" và "năng lượng âm" :
-"năng lượng tối" là năng lượng sinh ra từ "vật chất tối".
-"năng lượng âm là năng lượng được kết thành bởi những bảo-ḥa có trọng khối nhỏ.


Những năng lượng này phát sinh tạo ra những bức xạ khác nhau được "Bức xạ Phông Vũ Trụ" ghi nhận, cả bức xạ phát từ ánh sáng Mặt trời nóng 3.000° K (thời gian này chưa có Hệ Mặt Trời) va chạm vào tinh cầu cũng được ghi nhận với cường ₫ộ bức xạ khác với bức xạ từ 0° K.
-Những bảo-ḥa có trọng khối lớn th́ bay chậm hơn, nên dễ kết thành Tinh tú và sao băng trong nhiệt độ lạnh hơn độ đóng băng bảo-ḥa He2+6.H2.


-Độ lạnh bảo-ḥa He2+6.H2 có thể là nhiệt độ khối lạnh khổng lồ tấp vào Mặt trời 3.000° K mà sinh ra Thái Dương Hệ.


-Bức xạ sinh ra trong sự va chạm này mang 9 Hành tinh vào vùng nhiệt độ thích hợp tạo thành 9 qũy đạo khác nhau.
-Những bảo ḥa He2+6.H2 trên Pluto, Neptune, , Uranus trở thành băng đá "H2O+NH3+CH4" do bởi :
- "H2O+NH3+CH4" là phân tử nước nên độ đóng băng ở 270°K đến 273°K (-3°C đến 0°C ).Đây là nhiệt độ bảo-ḥa giữa Jupiter-Saturn và bên ngoài Pluto có cùng độ lạnh He2+6.H2.Sự thành h́nh này gióng như "Bức xạ Phông Vũ Trụ 2, 7°K" là nhiệt độ bảo-ḥa giữa vũ trụ bên ngoài và bên trong "Bức xạ Phông Vũ Trụ" có cùng độ lạnh 0°K.
-Năng lượng tối c̣n là một liên kết giữa các hành tinh trong Vũ trụ, v́ các hành tinh di chuyển trong qũy đạo nhiệt độ cố định, do sự thấm thấu không ngừng từ "năng lượng tối" vào khí bảo hộ (KBH) thành mạng kết nối định vị các Hành tinh.
-Sự thấm thấu này tạo lớp KBH nhận về "năng lượng tối" sẽ dối dào hơn 5% theo thời gian, KBH có thể trở thành "siêu năng lượng" khi trọng khối các nguyên tử chứa đầy năng lượng tối trở lại.Những hiện tượng này cho thấy "năng lượng tối" đă tạo ra bảo-ḥa mạng liên kết các hành tinh.
Qua sự tŕnh bày trên chúng ta nhận thấy :"mọi sinh vật trên Địa cầu đều có 4, 9% "năng lượng tối" trong toàn năng lượng chính ḿnh và 0, 1% "năng lượng tối" từ Vũ trụ để cân bằng năng lượng trong cơ thể chúng ta.
Các tế bào đều được sinh ra từ trong cái lạnh của "năng lượng tối" và được tăng trưởng nhờ "năng lượng dương" từ thức ăn cung cấp, cũng như các "vật thể tối ở 0°K được tạo h́nh nhờ ở "năng lượng dương" từ những lần "Nổ" trong Vũ trụ.


Độ lạnh đó chúng ta đều thấy từ thể xác không linh hồn, 4, 9% "năng lượng tối" này theo suốt cuộc sống của đời người, cũng như tất cả các vật thể khác đều có độ lạnh âm tương tự tử "năng lượng tối", hệ qủa này là một "Bảo-ḥa liên kết Vũ trụ".

A.-Bảo-ḥa năng lượng tối và nguyên tử khí.
Bảo-ḥa đă được dẩn chứng qua bài viết về Thái-dương-hệ của Bà Lưu-lệ-Hằng và thầy Davis Jewitt cho thấy:
Lớp băng đá He2+6.H2 ở Jupiter-Saturn và lớp băng đá NH3+H2O+CH4 ở Uranus-Neptune-Pluto có dạng bảo-ḥa :
-Bảo-ḥa He2+6.H2 có phân tử lượng m=3.
-Bảo-ḥa H2O+(NH3+CH4 ) có m=18. 
Đây là chuyện nghịch lư trong khoa học mà ai cũng nhận ra được, nhưng không nghi vấn và không lời giãi thích, v́ chúng ta hoàn toàn tin ở khoa học là chân chính.
Nghịch lư v́ H2O, NH3 và CH4 là vật thể không có trong Mặt trời. Mặt trời chỉ có những nguyên tử oxygen nitrogen carbon helium và hydrogen.
Như thế lúc ban đầu Uranus Neptune và Pluto chỉ có bảo-ḥa M(O2+30H2), M(N2+26.H2), M(C+10H2) và M(He2+6.H2) cùng có m=3.
v́ O2, N2 và C đều nặng hơn He2 và H2 nên bảo-ḥa He2+6.H2 bảo phủ bên ngoài các bảo-ḥa trên theo lớp nặng bên trong nhẹ bên ngoài, những bảo-ḥa bên trong bị ảnh hưởng độ lạnh M(He2+6.H2) trở thành:
 O2+30.H2 thành 2.H2O+26.H2
 N2+26.H2 thành 2.NH3+23.H2
 C+10.H2 thành CH4+8.H2
Ba phân tử NH3, H2O, CH4 kết thành bảo-ḥa H2O+(NH3+CH4) có m=18
Phân tử m=18 là nước, đóng băng ở 0°C đến 3°C, thể tích lớn nhất của băng nước ở -4°C làm băng đá bảo-ḥa He+6.H2 vở tung và những hydrogen (23.H2+26.H2+8.H2+6.H2=63.H2) trở thành Khí bảo hộ (KBH) của Uranus Neptune và Pluto.
Như thế 5 hành tinh băng đá bên ngoài đều có KBH hydrogen (H2).
Hiện tượng này tương tự như Địa cầu, bên ngoài bảo-ḥa O2+4.N2 là vùng ozone toàn là N2.
Từ suy luận này chúng ta thấy: các hành tinh trong Thái-dương-Hệ đều có lớp KBH bên ngoài bầu không khí hành tinh đó (KBH là khí có phân tử lượng nhỏ).
Như vậy:
Các Hành tinh trong Thái Dương Hệ đều có những KBH như sau :
-Sun : Ne2(neon) + 2.F2(flourine). KBH F2 (by LKC).
-Mercury : Ne2+2.F2. KBH F2 (by LKC)
-Venus : F2+6.O2 (oxygen). KBH O2 (by LKC).
-Earth : O2+4.N2 (nitrogen). KBH N2
-Moon : O2+24.He2 (helium). KBH He2 (by LKC).
-Mars (hỏa tinh) : O2+24.He2 KBH He2 (by LKC).
-Jupiter (mộc tinh) : He2+6.H2. KBH H2 
-Saturn (thổ tinh) : He2+6.H2. KBH H2
-Uranus (thiên-vương-tinh) : NH3+H2O+2.CH4. KBH H2
-Neptune (hải vương tinh) : NH3+H2O+2.CH4. KBH H2
-Pluto (diêm-vương-tinh) : NH3+H2O+2.CH4. KBH H2
Những KBH liên kết với bầu khí quyển hành tinh và năng lượng tối không ngừng thấm thấu vào phục hồi năng lượng nguyên tử làm trọng khối phân tử trương ph́nh gắn chặc ṿng KBH.Bởi năng lượng tối răi đầy khắp Vũ trụ nên làm thành mạng liên kết tất cả các tinh cầu với nhau.


Sự thấm thấu này sẽ làm "năng lượng tối" trong nguyên tử KBH cao hơn 5% so với vật thể khác.


Trong "Bản liệt kê các loại không khí cho từng hành" để chúng ta dễ nhận thấy :
1.-"không khí và KBH tạo thành bầu thủy tinh trong suốt làm phản chiếu ánh sáng từ Mặt trời đến, do đó các sao có ánh sáng. 
2.-Không khí từ Địa cầu và Moon có sự tương quan :"áp suất không khí trên Mặt trăng bằng 1/6 áp suất không khí trên Địa cầu".
( 4.N2 trên Địa cầu so với 24.He2 trên Mặt trăng bằng 1/6 trong cùng thể tích O2), được xác nhận bởi Phi thuyền Apolo 11 năm 1969.
3.-Sự tương quan giữa "bức xạ" và "năng lượng tối" :
"Vật chất tối" ở 0°K chứa đầy 100% "năng lượng tối" có khuynh hướng bám chặc vào "Bức xạ Phông Vũ Trụ 2, 7°K ", khi "vật chất tối" vào bên trong Vũ trụ nhận được "năng lương dương" trở thành "vật ảo" th́ phóng ra tương đối khoảng 41, 5% "năng lượng tối" đồng thời sinh ra bức xạ, bức xạ chạy ra "Bức xạ Phông Vũ Trụ" và đẩy "vật ảo đi dần vào trung tâm Vũ trụ, khi "vật chất tối" chỉ c̣n 5% "năng lượng tối" th́ "vật ảo" trở thành vật thể thật trong nhiệt độ thích nghi và tiếp theo là những bảo-ḥa vật thể mới xẩy ra.
Như thế giữa "năng lượng tối" trong vật thể và "bức xạ" tỷ lệ thuận với nhau, năng lượng tối trong vật thể vơi dần th́ ảnh hưởng bức xạ yếu dần.
KBH liên tục nhận về "năng lượng tối " th́ năng lượng lành trong nguyên tữ KBH sẽ cao hơn 5% năng lượng bảo-ḥa, như thế lực hấp thu của KBH càng mạnh hơn. Khi các KBH nhận đầy đủ 100% "năng lượng tối " th́ lớp KBH sẽ bay tự do có thể kéo theo hành tinh ḿnh đang bảo hộ. Hiện tượng này như Sao chổi, sao rơi và thiên thạch (vật thể không có lớp không khí và KBH, không có ánh sáng).
Những KBH quanh hành tinh đều được bảo-ḥa bởi "Năng lượng tối" nên O2 tại Venus và H2 tại 5 hành tinh băng đá không thể cháy được, nên O2 và H2 gặp nhau ở 2 cực bắc-nam Địa cầu, Moon và Mars tạo thành bảo-ḥa O2+30H2 trong nhiệt độ lạnh quanh năm, bảo-ḥa O2+30H2 trở thành 2H2O + 26H2, nước đóng thành núi băng và H2 là khí duy nhất tiếp tục đi vào Mặt trời. Bởi lư do này thế giới báo động :"nếu nhiệt độ Địa cầu tăng thêm 2°C th́ những núi băng đá ở 2 cực Địa cầu sẽ tan mà gây nạn nước biển tràn lấn vào lục địa trên Địa cầu. 


Ngày 28/9/2015 các nhà khoa học Cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ phát hiện trên Mars cũng có suối nước mặn, rơ ràng nhất trong mùa hè, cũng như trên Mặt trăng khoa học đă nhận có ḍng nước mặn ngầm nằm dưới ḷng đất Mặt trăng, mà không thấy nước trên mặt đất, điều này cũng dễ hiểu v́ nhiệt độ sôi của nước ở Mặt trăng khoảng 15-16° C, bởi nhiệt độ ban ngày trên Mặt trăng cao hơn nhiệt độ ban ngày ở Địa cầu, do đó chúng ta không thấy nước trên Mặt trăng mà chỉ có nước biển mặn, đây là nước muối bảo-ḥa 7.NaCl+41.H2O".
Trong ngày 4/7/2016 phi thuyền Juno vừa phát hiện trên mặt trăng Europe/Jupiter có nước biển mặn, điều này xác nhân nước là do bảo-ḥa O2+30.H2O tạo thành trong độ lạnh hơn -4° C.

B.- Bảo-ḥa bức xạ trong Thái Dương Hệ.
 "Bức xạ Phông Vũ Trụ".Nhiệt độ cố định 2, 7° K là là chứng tích của sự bảo-ḥa nói lên :
-Dù "bức xạ" sinh ở nhiệt độ nào th́ cuối cùng vẩn trở về lại 2, 7° K 
-Nhiệt độ sai biệt trên 2, 7°C th́ có bức xạ phát sinh.
-Nhiệt độ chênh lệch trong khoảng 2, 7°C th́ không có bức xạ.
-Vùng nhiệt độ lạnh "thấm thấu" vào vùng có nhiệt độ nóng hơn.
-Vùng lạnh có áp suất cao và vùng nóng có áp suất thấp.
 Những sự kiện này là khoa học tự nhiên trên Địa cầu, như thế chuyển hóa của Vũ trụ cũng nằm trong ảnh hưởng chung cùng một quy luật, các hành tinh trong Thái Dương Hệ phải có sự điều tiết đặc biệt liên đới cùng nhau trong ảnh hưởng về Bức xạ.
-Ngày 15/7/2015 vệ tinh New-Horizon phát hiện có Bức xạ mạnh quanh vùng Nhóm hành tinh Lùn.
-Ngày 04/7/2016 phi thuyền Juno cũng phát hiện Jupiter tự xoay chính ḿnh ngược chiều với các hành tinh khác, nên tạo ra từ trường rất mạnh và Bức xạ xung quanh. Điều này cho chúng ta suy luận : "Mặt trời và Jupiter tự xoay chính ḿnh thuận theo chiều quay kim đồng hồ.
-Jupiter là hành tinh lớn nhất trong Thái Dương Hệ, lớn gấp 1, 300 lần Địa cầu và cách xa Mặt trời 5 lần hơn từ Mặt trời đến Địa cầu, có 67 vệ tinh gồm mặt trăng Europe...
-Vệ tinh Juno nặng 180 kg, bay quanh Jupiter mất 14 ngày, nhưng không có nghĩa 1 ngày Jupiter bằng 14 ngày Địa cầu, đây là thời gian tương đối Jupiter so với thời gian tuyệt đối ở Địa cầu, không là thời gian tự nhiên, nó khác với quan điểm của người Trung-Hoa :" Jupiter tượng về "địa chi trong tử vi học.." chạy quanh Mặt trời 1 ṿng bằng 12 ṿng Địa cầu chạy quanh Mặt trời, sự so sánh này gần như là thời gian tuyệt đối. Từ sự nhận xét về Jupiter cho chúng ta thấy: Trong Thái Dương Hệ : Mercury, Venus, Địa cầu, Mars và Jupiter có cùng vận tốc di chuyển trên quỹ đạo của chúng và nhóm Saturn, Uranus, Neptune và Pluto chạy nhanh hơn có cùng vận tốc như Saturn, hành tinh này trong tử vi tượng về "thiên can : giáp ất bính..."" chạy quanh Mặt trời 1 ṿng bằng 10 ṿng Địa cầu chạy quanh Mặt trời". Quan niệm này có phần rơ ràng hơn về thời gian chuyển động các hành tinh Thái Dương Hệ.

 

 

 

 

Xem PHẦN 2

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
10
/2016

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com