Bạn Xưa Lc Đc 

 

 

 L Văn Quốc

Cựu học-sinh 12A2
Nin kha 1974-1975
Trung học TBT Ninh-Ha

Trước 1975, sống ở Dục Mỹ.
Sau 1975, sống ở thn Mỹ Thuận, x Ninh H.

Hiện cư ngụ tại Los Angeles, California, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Mồ Ci

Mong EM 

Ta Nhn...