Trang Thơ và Truyện của Lê Văn Phan               |                 www.ninh-hoa.com

LÊ VĂN PHAN
 Sinh năm :1958
Quê quán : Thừa Thiên-Huế
Cựu Học sinh
Trung Học Vơ Tánh,
Nha Trang

Rể Ninh Ḥa

Nơi ở hiện tại:
Thành phố Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

Xă Hội !?...
Lê Văn PHAN

 

  

 

Mỗi gia đ́nh ,một tế bào xă hội…

Xă hội thật nhiễu nhương

Luật pháp bị coi thường

Đồng tiền hơn tất cả

Những bộ mặt giả nhân

Những lời nói giả nghĩa

Không biết đâu lạ thường

Không biết  đâu thành thật

Gia đ́nh dễ tổn thương

Ḷng người dễ thay đổi

Thầy, cô mất nhân cách

Quan chức lụy v́ tiền

C̣n ai thật trong sạch

Cho ta lấy làm gương…

Ôi ! Xă hội nhiễu nhương 

 

 

 

LÊ VĂN PHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Văn Phan             |                 www.ninh-hoa.com