Trang Thơ v Truyện của L Văn Phan               |                 www.ninh-hoa.com

L VĂN PHAN
 Sinh năm :1958
Qu qun : Thừa Thin-Huế
Cựu Học sinh
Trung Học V Tnh,
Nha Trang

Rể Ninh Ha

Nơi ở hiện tại:
Thnh phố Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

Chm Thơ
L Văn PHAN

 

  

 

THẢNH THƠI

 

Bao giờ ta hết mơ danh lợi

Dưới bng xanh xưa, giấc ngủ vi

Chiều xuống dần, trời xa rng đỏ  

Nắng mai ln, lại đn ngy vui .

 

 

NGY XƯA 

 

Xa xa ka ,một chiếc thuyền cu

Ngy thật di, đm xuống thật su

Cho ta về lại thời xưa ấy

Mắt trong veo, khng gợn bng my

 

 

 

BNG KHUNG

 

Em về nhặt l vng THU trước

Bỏ lại sau lưng gi ĐNG đầy

HẠ buồn chy đỏ trời hoa phượng

n liệng XUN hồng trong mắt nhung

 

 

 

L VĂN PHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Văn Phan             |                 www.ninh-hoa.com