Trang Thơ và Truyện của Lê Văn Phan               |                 www.ninh-hoa.com

LÊ VĂN PHAN
 Sinh năm :1958
Quê quán : Thừa Thiên-Huế
Cựu Học sinh
Trung Học Vơ Tánh,
Nha Trang

Rể Ninh Ḥa

Nơi ở hiện tại:
Thành phố Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

Bâng Khuâng
Lê Văn PHAN

 

  

 

Em về nhặt lá vàng THU trước
Bỏ lại sau lưng gió ĐÔNG đầy
HẠ buồn cháy đỏ trời hoa phượng
Én liện XUÂN hồng trong mắt nhung

 

 

 

LÊ VĂN PHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Văn Phan             |                 www.ninh-hoa.com