Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

 Thơ TỨ TUYỆT

   Lê Văn Ngô 

 

 

THƠ TỨ TUYỆT

 

  Để Đặc San số 4 phong phú thêm, xin mời các Thi hữu (TH) tiếp nối ḍng thơ Tứ Tuyệt chủ đề những kỷ niệm, t́nh yêu, quê hương Khánh Ḥa .

 

Thơ sẽ được ban chủ trương tập trung tuyển chọn ghép nối, rồi in vào Đ/S. Mỗi TH viết hai bài, có thể chuyển vần, sau đây tôi mời các bạn tiếp nối cho vui.

  

KHÁNH H̉A QUÊ TÔI

 

 Mỗi người viết lại một bài thơ,

 Kể chuyện quê ta trước đến giờ .

$    $

Tháp Bà linh ứng quẻ, xăm, luận,

 Phật Trắng nhiệm mầu kinh, luật, thơ

 Cầu Đá trăng thề chung ước nguyện,

 Ḥn Chồng sóng nước hợp duyên tơ .

                                Lê Văn Ngô

 

Dục Mỹ quân trường nóng gíó hắt,

 Đá bàn đặp nước lạnh sương bay .

 Ninh ḥa nổi tiếng món nem nướng,

 Diên khánh vang lừng cây miá mây

 

                               Lê văn Ngô

 

................................................

 

 

 

 

Lê Văn Ngô.

6/2012

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com