THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Về Từ Dĩ Văng

Tưởng Nhớ 

Thật Sự Mất Nhau 

Nếu Như....

 

 

 

 

 

 


THƯƠNG ANH và LÊ TANH

Lê T Anh có bút hiệu là T Anh
Sinh quán: Nha Trang
Cựu học sinh trường Nữ Trung học Nha Trang,
Cựu sinh viên Văn khoa và Luật khoa. 
Tốt nghiệp Đại học Accounting tại Hoa Kỳ.
Hiện sinh sống tại Tavares, Florida. Hoa Kỳ.

Các Tác phẩm đă xuất bản:

  Tố Anh:      " Thôi Anh Vĩnh Viễn Làm Người
                        Không Quen" năm 2000
 
Thương Anh: " T́m Thấy Đời Ta" năm 2000
  Thương Anh: "Quê Hương Và Em" năm 1997

 

VĂN