Lê Mai tên thật là Lê Thị Xuân-Mai, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1957 tại Huế, theo cha mẹ đến cư ngụ tại Nha Trang từ năm 1969; học tại trường Nữ Trung Học Nha Trang, lớp 12 niên khóa 1974-75. Từ thời đệ-nhất-cấp, Lê Mai đă có khiếu về hội họa và thi ca.

Thơ đă được in thành 5 tập.  Lê Mai hiện cư-ngụ tại Nha Trang.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngăn Tủ Cũ 

Trở Lại Ninh Ḥa