Ngày Di Tản Buồn

Con Đường

NTH...Một Thời Để Nhớ

Về Quê Xưa

CLARA

Con Đường Tôi Đi

Nỗi Ḷng

Thương Nhớ Trường Xưa

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Vết Sẹo Trong Tim

Mùa Thu Vàng

Những Năm Tháng Không Quên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Xuân Quê Hương

Sớ Táo Quân

Bè Bạn

Sông Dinh Mùa Nước Lũ

Chờ

Đông Tím

Xuân Tàn

 

Tiếng Hát Ngọc Hà

 

Nửa Hồn Thương Đau

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Diễn Múa: Người Xưa Ơi

 

 

 

 

 

 

LÊ THỊ NGỌC HÀ
 Sinh ngày: 09. 11. 1961
Tại Nha Trang, Khánh Ḥa

 

Năm công tác tại Ninh Ḥa:

1983-1990:
Dạy Toán tại trường Ninh Phụng, Ninh
Ḥa
 1990-1993:
dạy Toán tại trường Nguyễn Trăi, Ninh Ḥa

Phương châm sống :
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài 

Hiện sinh sống tại Nha Trang, Việt Nam