Trang Thơ & Truyện: L Thị Ngọc H              |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Ngọc H
 Sinh ngy: 09. 11. 1961
Tại Nha Trang, Khnh Ha

 

Năm cng tc tại Ninh Ha:
 

*1983-1990
Dạy Ton tại trường Ninh Phụng, Ninh
Ha

*  1990-1993
Dạy Ton tại trường Nguyễn Tri, Ninh Ha

* Phương chm sống :
Chữ tm kia mới bằng ba chữ ti "


 

Hiện sinh sống tại:
Nha Trang, Việt Nam

 


 

 

 

 

 


  

ĐNG TM

Thương tặng chị Hải Lộc.

 

Anh xa em một chiều đng sắc tm

Tm con đường em đ tiễn đưa anh

Hong hn tm, tri tim em mu tm

Mất anh rồi em lỡ một đời yu.

 

Lời hẹn ước nay anh đnh bội ước

Em con thuyền mất bến đợi, chơi vơi

Anh xa mi sao em hoi đứng đợi

Nghĩa trang buồn hoa sim tm, chiều đng

 

 

 

 

L Thị Ngọc H

 5/2014

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Thị Ngọc H               |                 www.ninh-hoa.com