Trang Thơ & Truyện: Lê Thị Ngọc Hà              |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Ngọc Hà
 Sinh ngày: 09. 11. 1961
Tại Nha Trang, Khánh Ḥa

 

Năm công tác tại Ninh Ḥa:
 

*1983-1990
Dạy Toán tại trường Ninh Phụng, Ninh
Ḥa

*  1990-1993
Dạy Toán tại trường Nguyễn Trăi, Ninh Ḥa

* Phương châm sống :
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài "


 

Hiện sinh sống tại:
Nha Trang, Việt Nam

 


 

 

 

 


 

Anh nói về thăm quê

Khi nhành mai hé nụ

Anh nói về thăm em

Khi đông tàn xuân đến .

 

                  Ba mươi năm cách biệt

                  Anh hẹn một ngày về

                   Hoa mai vàng lại nở

                   Anh bây giờ ở đâu  ???

 

Ḍng sông Dinh ngày ấy

Hai đứa cùng chèo thuyền

Xem bên bồi , bên lở

Con nước ṛng đêm trăng .

 

                  Em  - con thuyền không bến

                  Em  - con sóng bạc đầu

                  Qua thác gềnh giông tố

                  Em vẫn chờ tin anh .

 

Anh nhớ về  anh nhé

Hoa Cúc lại nở vàng

Hoa Mai cười e ấp

Xuân nay em lại …Chờ

 

 

Lê Thị Ngọc Hà

 2014

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Thị Ngọc Hà               |                 www.ninh-hoa.com