Thơ & Truyện: L Thị Mỹ Chu             |                 www.ninh-hoa.com

 L Thị M Chu

* Qu Qun :
 Ph Thọ 2 Ninh Dim Ninh Ha

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Qu Cp -
Ninh Dim - Ninh Ha

* Tnh trạng hn nhn :
Độc thn (chưa kết hn)Hiện sinh sống v lm việc
tại Si Gn, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

KẺ THẤT TNH
LM THƠ     

                L M Chu
                    

   

 

Ngưi ta phụ, ti thất tnh

Lang thang mi, ring hồn mnh cứ đau

Người ta mặc o c du

Cn ti c giấu nỗi sầu vo trong

Người ta cất bước theo chồng

Ti cứ mi ngẩn ngơ lng nhn theo

 

 

L Thị M Chu

 

 

 

                                  

 

Thơ & Truyện: L Thị Mỹ Chu                 |               www.ninh-hoa.com