Trang Thơ & Truyện: Lệ Thị Mộng Điệp            |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Mộng Điệp
Bút hiệu:  Mưa Ngâu

***
Quê Quán: 
Diên Khánh – Khánh Ḥa
Cựu học sinh trường
TH Hoàng Hoa Thám
(Thị trấn Diên Khánh),

Tốt nghiệp năm 1982

Hiện sinh sống tại California, Hoa Kỳ.


 

 

 

 


 

 

 

 

             Nếu

                        

 

nếu ngày đó hai đứa ḿnh

phải chui chung vào một rọ

phải gánh cùng một mối nợ

th́ bây giờ ai vàng vơ ??

 

nếu ngày đó đừng ai gàn

em-anh chắc đă chung nhà

ngày đêm dăm bận căi nhau

bởi em không phải hiền ngoan

 

nếu ngày đó em theo anh

về làm dâu nơi xứ lạ

hầu hạ người khó như anh

giờ chẳng c̣n sức mơ hoang

 

                                             

 

 

 

Lê Thị Mộng Điệp
Bút hiệu: Mưa Ngâu

12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lệ Thị Mộng Điệp              |                 www.ninh-hoa.com