THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Tám

Cho Anh

Đêm (2)  

Ảo

Đêm  

Công Phu  

Về...

Đôi Ḍng Thăm Quê 

Chạnh Ḷng 

....Lặng 

Nhỏ Quỳnh

Trầm Hương 

Bến Lỡ 

Gió Thoảng 

Đau 

 

 

 

 


    Lê Thị  Mộng Điệp
  Bút hiệu: Mưa Ngâu

Quê Quán:  Diên Khánh – Khánh Ḥa
Cựu học sinh trường Trung học Hoàng Hoa Thám (thị trấn Diên Khánh), tốt nghiệp nằm 1982

Hiện sinh sống tại California, Hoa Kỳ.

VĂN

 

Một Ngày 

Chuyện Má Chuyện Ba 

Đồng Hương 

Vô Cảm...

 

 

THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước Mắt

Nếu

Chờ

Đêm (3)

Em

Đôi Ḍng