Trang Thơ & Truyện: Lệ Thị Mộng Điệp            |                 www.ninh-hoa.com


L Thị Mộng Điệp
Bt hiệu:  Mưa Ngu

***
Qu Qun: 
Din Khnh Khnh Ha
Cựu học sinh trường
TH Hong Hoa Thm
(Thị trấn Din Khnh),

Tốt nghiệp năm 1982

Hiện sinh sống tại California, Hoa Kỳ.


 

 

 

 


 

 

 

 

             Chờ

                        

 

chờ một ci e-mail

của ai đ v tnh

thong chốc nghĩ đến mnh

viết đi cu gọi l

 

chờ một tiếng phone reo

ni dăm cu ba lời

khuấy động dng trong veo

của mặt hồ đm thu

 

chờ chỉ để chờ thi

chờ khi nắng ln cao

ta chia cht hư hao

giữa biển đời lao đao

 

                                             

 

 

 

L Thị Mộng Điệp
Bt hiệu: Mưa Ngu

12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lệ Thị Mộng Điệp              |                 www.ninh-hoa.com