Những Bi Viết Khc:

 

Một Lần Đến Tn Thnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện Hai Chng Ti

Tản Mạn Với Phi Rm

 

 


L Thị Luận

Sinh năm 1952 tại Mỹ Hiệp, Ninh Ha


Qu qun: lng Tin Du, x Ninh Ph

Cựu học sinh Trung học Đức Linh,

nin kha: 1965 - 1971

 

Hiện sinh sống tại thnh phố Si Gn, Việt Nam

Địa chỉ điện thơ: tranchanhnghia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cng một tc giả

Bnh Bo Chợ Đm