Nhớ MẸ

Tạ Ơn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Hng Xm

Kỳ 1    |   Kỳ 2   |  Kỳ 3

Kỳ 4   |   Kỳ 5

Bn Trong Cnh Cổng Sắt Sơn Mu Đỏ

Kỳ 1 | Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4

Giọt Lệ Cuối Cng

Kỳ 1 |  Kỳ 2 |  Kỳ 3 Kỳ 4

Vang Mi Bn Ti Những Tiếng Cười  

Kỳ 1    |   Kỳ 2   |   Kỳ 3

 

 


L PHAN TUYẾT
  Bt hiệu: L Thị Hoi Niệm

Tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn v từng dạy học tại trương Tiểu học Phong Ấp, Ninh Ha, Khnh Ha.

Hiện cư ngụ tại:
Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

***

Tiếng Ht Hoi Niệm:
Một Mnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương Em, Nạn Nhn Bo Haiyan Kinh Hong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nh Ti:   1  |   2  |   3

Mnh Ơi !

Người Đi Tm Dĩ Vng

Kỳ 1 | Kỳ 2 |  Kỳ 3 |  Kỳ 4

Vết Nứt

Kỳ 1  | Kỳ 2  | Kỳ 3 | Kỳ 4