Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 VÀO ĐÔNG
     Lê Thị Đào       

Xin kính họa MÙA ĐÔNG
MÙA  ĐÔNG NĂM CŨ

của hai bậc tiền bối: Thầy Bùi Ngoạn Lạc và Thầy Lê Văn Ngô

 

Tiễn biệt thu vàng trời chuyển đông

Chớm lạnh nhưng sao tê tái ḷng?!

Vườn cỏ dàu dàu hiu hắt ngọn

Cành hoa se sắt ủ ê bông

Cánh nhạn lạc đàn t́m hơi ấm

Nai rừng lẻ bạn ẩn gió thông

Vạn vật dường như yên ngủ cả

Nào hay có kẻ thức chờ mong!

 


LÊ THỊ ĐÀO
Sài G̣n
6- 12- 2012

 

 

 

  VÀO ĐÔNG
Bùi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

MÙA ĐÔNG

 

Đất trời đổi tiết chuyển vào đông,

Khí lạnh se da buốt cả ḷng .

Đồng cỏ b́nh minh sương đọng tuyết,

Xe nhà buổi sáng kính  nhoà bông .

Chim đàn tung cánh về Nam sưởi,

Gia súc ẩn chuồng tránh gió thông .

Vạn vật ngủ yên tường bất động ,

Xuân nồng há để khách chờ mong .

 

TƯ NGUYÊN

San Jose, Lập Đông Nhâm Th́n . 

 

 

 Mùa Đông  Năm Cũ

   Lê Văn Ngô 

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô .

 

     

MÙA ĐÔNG NĂM CŨ

 

Kính họa

 

Cúc vừa tàn, tiết vội sang Đông,

Mưa gió tràn về lạnh buốt ḷng .

Đồng cỏ chân đồi tràn ngập nước,

Vườn hoa cạnh suối xác xơ bông .

Nhanh chân số ít xa mưa bấc,

Gảy cánh đa phần gặp gió thông .

Ba bảy năm trường đời lữ khách,

Xuân nào mở hội thoả ḷng mong ?.

 

LÊ VĂN NGÔ

Los Altos, 11/16/2012 .

 

 


 

 

 

 

 

  LÊ THỊ ĐÀO

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com