Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

                                         

T̀NH XƯỚNG HỌA

 

"T́nh Xướng Họa"
 Lê Thị Đào   

 

 

 

 

Xin cám ơn những lời chúc phúc đầu năm của Thầy Cô Lê văn Ngô.

Kính chúc Thầy Cô Như ư Cát Tường và xin được phép họa T́nh Xướng Họa của Thầy

 

T́nh Xướng Họa

 

Thân hữu đồng hương xướng hoạ thơ

Ngh́n trùng đằng đẵng có ai ngờ

Thâm t́nh tri kỷ không phân cách

Đậm nghĩa đồng tâm tờ tiếp tờ

Thâm thúy xướng lời tṛn đạo nghĩa

Sâu sắc vần họa vẹn t́nh chờ

Cùng chung lư tưởng xây đời đẹp

Chấp cánh người người đạt ước mơ

 
LÊ THỊ ĐÀO
Sài G̣n
15- 03- 2012

 

 


 

 

                                         


Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc 

   Các bạn thơ thân mến,

 

Năm mới chúc mừng các bạn thơ,

An khang, Hạnh phúc đến từng giờ .

Vần thơ xướng họa đều tay viết,

T́nh nghiă đôi bờ đẹp giấc mơ .

 

Lê Văn Ngô .

 

 

Xuân này tôi nhân được 8 bài họa " Xuân Hợp Quần" của các tác giả:

 

Lương Lệ Huyền Chiêu, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Thanh Trí, Kiều Lam, Nguyên Phong Trần Ngọc Chánh, và Thi Thi, mỗi bài là mỗi hương sắc riêng biệt, quy lại "hợp quần " là điều cần thiết. Xin cám ơn, sau đây cho tôi  được hồi đáp để tặng các bạn bá thơ:

 

T̀NH XƯỚNG HỌA

 

Năm mới thân quen nói chuyện thơ,

Thái B́nh biển lớn, ai có ngờ .

Quê nhà hải ngoại không ngăn cách,

Thơ phú văn chương tiếp nối tờ .

Lời xướng câu thơ chia ư nghĩ,

Theo vần bài họa hợp t́nh chờ .

Trao nhau tâm nguyện câu thơ đẹp,

Kết nối cho đời những ước mơ .

 

Lê Văn Ngô

    

 


Nguyên Ngộ,
Lê Văn N
  8 tháng giêng năm Nhâm Th́n .

 

 


 

 

 

 

 

Lê Văn Ngô.

12/01/2012

 

 


 

 

 

 

 

  LÊ THỊ ĐÀO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com