Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

                                         

NHỮNG VẦN THƠ TỨ TUYỆT

Về QUÊ HƯƠNG THÂN YÊU

Kính tiếp nối "Khánh Ḥa Quê Tôi)
của Thầy LÊ VĂN NGÔ

 

 

"Khánh Ḥa
Quê Tôi"

 

 

 Lê Thị Đào   

 

 

 

 

Nha Trang thành phố biển thanh b́nh

Ngọc Việt. chói ngời ánh b́nh minh

Ḥn Chồng nằm yên nghe biển hát

Sông Lô mây nước bát ngát t́nh

 

 

Đá Bàn đập nước ngăn mưa lũ

Dốc Lết reo vui sóng bạc đầu

Sông Dinh khắc đậm thiên t́nh sử

Nặng nghĩa vợ chồng Núi Vọng Phu.


LÊ THỊ ĐÀO
Sài G̣n
31- 07- 2012


 

 Thơ TỨ TUYỆT

   Lê Văn Ngô 

 

 

THƠ TỨ TUYỆT

 

  Để Đặc San số 4 phong phú thêm, xin mời các Thi hữu (TH) tiếp nối ḍng thơ Tứ Tuyệt chủ đề những kỷ niệm, t́nh yêu, quê hương Khánh Ḥa .

 

Thơ sẽ được ban chủ trương tập trung tuyển chọn ghép nối, rồi in vào Đ/S. Mỗi TH viết hai bài, có thể chuyển vần, sau đây tôi mời các bạn tiếp nối cho vui.

  

KHÁNH H̉A QUÊ TÔI

 

 Mỗi người viết lại một bài thơ,

 Kể chuyện quê ta trước đến giờ .

$    $

 Tháp Bà linh ứng xăm ca hát

 Phật Trắng (Tổ) nhiệm mầu kinh luật thơ

 Cầu Đá trăng thề chung ước nguyện,

 Ḥn Chồng sóng nước hợp duyên tơ .

 

                                Lê Văn Ngô

 

 Dục Mỹ quân trường rừng gió hắt,

 Đá Bàn đập nước núi sương sa .

 Ninh Ḥa nổi tiếng món nem nướng,

 Diên Khánh danh lừng nước mía xay .

 

                               Lê văn Ngô

                                 6/2012

 

 

Lê Thị Đào

9/2012

 

  


 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com