Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com


L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam

 


 

 

 

 


SNG NGỜI TM BT

 

 Sng Ngời Tm Bt -2
 L Thị Đo   

 

 

 

Chờ đợi  nn nao đến cuối tuần

Tao đn hội ngộ đẹp xun

Vui cho trang web đng đng mi

Mừng đn Đặc san tiến tiến dần

Thi ph văn chương đầy tm

Lẽ đạo tnh đời trọn nghĩa nhn

Nối vng tay lớn cng giao bt

Thắt chặt tnh thn thắm thắm lần

  
L THỊ ĐO
Si Gn
10- 11- 2012

 

  SNG NGỜI TM BT
 Nguyễn Văn Thnh

 

 Xướng : Nguyễn Văn Thnh 

 

SNG NGỜI TM BT

 

Gp bt chung tay cứ mỗi tuần,

Niềm vui cn đọng đến kỳ Xun .

Mong cho trang Web vươn cao mi,

Ước được đặc san đổi mới dần .

Khoa học văn chương khơi mạch sống,

Tao đn thi ph sng lng nhn .

Vng tay rộng mở ngời tm bt,

Cảm tạ tri m.biết vạn lần .

 

NGUYỄN VĂN THNH

9/2012

 

  


 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com