Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

PH VN

 

Một ng my che bng nguyệt mờ

Một v sao lạc ci hư v

Trầm lun một kiếp đời phiu bạt

Gi biệt hồng trần chẳng vương tơ

                 

 

Si Gn

04- 04- 2011

L Thị Đo

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com