Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam


 

 

 

 

         

Phi Pha !

 

 

 


 

Bằng nh mắt

Trầm uất

Dịu vợi

Em g cửa lng ti

Đang yn ngủ

Gy xn xao

Cho dĩ vng gọi tm

Hy qun đi em

Tất cả

Đ  phai nha

Ti xin em

Đừng

Khơi gợi lm chi

Theo năm thng

Ngọn lửa tnh

Đ tắt

Bụi thời gian

Đ chn vi

Qu khứ

Nhắc lm g

Khi tnh đ phi pha

Đừng gọi về

Những thương yu ngy cũ

Đừng nhắc chi

Khi cch biệt đi bờ..

 

Qun đi thi

Những mơ ước

Lụi tn..

 

 

 

 

Si Gn

31- 08- 2011

L thị Đo

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com