Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

NHỚ  NẮNG

 Họa Nhớ nắng của Diệu Đức

Viết tặng Diệu Đức v GĐ Duytancircle

 

 

 

 

Tia nắng ấm thắm hồng duyn con gi

o vng mơ mt dịu một trời thu

Nắng vương nhẹ thoa ửng hồng đi m

Dng mong manh- Em o lụa tơ trời

 

(Anh vẫn nhớ Em ngồi đy tc ngắn)*

Anh vẫn nhớ dng thương yu chiều ấy

Nắng Si Gn rơi đậu ng tc my

Hng mi thẹn nhẹ cho tia nắng ấm

Thắm tnh nồng- say đắm cnh hồn anh

 

Anh nhớ mi thướt tha- Nng o lụa

Nắng chiều xưa sưởi ấm bước chn đi

Hai đứa mnh cng say nồng men nắng

Đường chiều xưa- cn vang vọng dư m.

 

 

* Thơ Nguyn Sa  

 

.

 

 

 

 

 

          

Si Gn

21/09/2012

L Thị Đo

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com