Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

                                         

NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA

Xin phép họa “Mưa gió quê tôi”

 Của Thầy Lê văn Ngô

 

Nhớ Mái
Trường Xưa

 Lê Thị Đào   

 

 

 

 


 Bụi phấn bạc đầu đậm tuyết sương

 Bao năm cách biệt hai mái trường

 Này Hoàng Hoa Thám đầy sắc thắm

 Nọ Trần B́nh Trọng đậm thanh hương

 Sông Cái mát lành luồng nước ngọt

 Cầu Dinh nồng thắm gió yêu thương

 Xa cách lâu rồi hằng lưu luyến

 Hai mái trường xưa dạ vấn vương

  
LÊ THỊ ĐÀO
Sài G̣n
15- 05- 2012

 

 


Mưa Gió Quê Tôi
Lê Văn Ngô

 

Khởi đầu nước lũ có mưa sương,

Gió mát về đây vượt dặm trường .

Diên Khánh đón mưa đường mía ngọt,

Ninh Hoà gặp gió mùi trầm hương .

Mưa tuôn Sông Cái tràn dâng nước,

Gió thổi Cầu Dinh gợi nhớ thương .

Mưa gió Nha thành đêm nguyệt động,

Vườn sau ngỏ trước nắng hồng vương .

 

Lê Văn Ngô.

San Josem 25/04/2012

  


 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com