Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

Xin gửi lại

Trời my

Vầng Nguyệt lạnh

Pht tạ từ

Cn vương vấn

Đu đy

Nửa năm qua

Mnh

Chia lađi ng

Chốn dương trần

Lưu luyến

Nhớ khn ngui.

Em c nghe

Ma thu

Buồn thiếu vắng

Bước chn ai

Xao xc

L sn trường

Em c nghe

Biết bao

Lời thương nhớ

Gạt lệ sầu

Lần họp mặt

Vắng Em

 

Gửi đến em

L thu vng

Theo gi

Cht hơi may

Thoang thoảng

Điệu sầu thu.

 

 

Si Gn

14- 09- 2011

(17 thng 8 Tn Mo)

L thị Đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C L Thị Đo

Si Gn

14-09-2011

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com